หน้าแรก “นวัตกรรมข้าวเหนียวไทย” ผลงานจากโครงการ BCG Naga Belt Road กวาด 13 รางวัล การประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในเวทีนานาชาติ “EUROINVENT 2023”
“นวัตกรรมข้าวเหนียวไทย” ผลงานจากโครงการ BCG Naga Belt Road กวาด 13 รางวัล การประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในเวทีนานาชาติ “EUROINVENT 2023”
29 พ.ค. 2566
0
BCG
ข่าวประชาสัมพันธ์

For English-version news, please visit : https://www.nstda.or.th/en/news/news-years-2023/glutinous-rice-innovations-collect-multiple-awards-at-euroinvent-2023.html

สุดทึ่ง 3 ผลงาน “นวัตกรรมข้าวเหนียวไทย” สู่รางวัลวิจัยระดับโลก กวาด 13 รางวัล ซึ่งเป็นผลงานการเพิ่มมูลค่าการผลิตข้าวเหนียวบนเส้นทางสายวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงฯ จากโครงการบีซีจี นาคาเบลต์โรด (BCG-NAGA Belt Road)

(26 พฤษภาคม 2566) ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา รองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษกิจ BCG สาขาเกษตร เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้

สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (Association of Thai Innovation and Invention Promotion – ATIP) สนับสนุนและส่งเสริมการนำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ EUROINVENT 2023 (European Exhibition of Creativity and Innovation) ณ เมืองยาช ประเทศโรมาเนีย ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งในงานดังกล่าวมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มากกว่า 600 ผลงาน จาก 40 ประเทศ โดยการเข้าร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ EUROINVENT 2023 ดังกล่าว

ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา ที่ปรึกษาโครงการ “การยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวด้วยเกษตรสมัยใหม่ บนเส้นทางสายวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง” หรือ BCG-NAGA Belt Road พร้อมด้วย ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และนายมาโนช คุ้มพนาลัยสถิต นักวิจัยจากหน่วยวิจัยและพัฒนาด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้นำ 3 ผลงานเข้าร่วมแสดงนิทรรศการและประกวด

ได้แก่ 1.แป้งไข่มุกข้าวก่ำ (Black Rice Pearls Powder for Molecular Gastronomy Recipes) 2.แป้งข้าวเม่าสำเร็จรูป   (Green Rice Flour) และ 3.เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวข้าวกล้องจิ้งหรีด (Healthy and Eco-friendly Cricket Burger) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของกลุ่มนักวิจัยในโครงการ “การยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวด้วยเกษตรสมัยใหม่ บนเส้นทางสายวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง” หรือ BCG-NAGA Belt Road โครงการดังกล่าวได้ร่วมดำเนินงานกับ สวทช. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดลำปาง เชียงราย อุดรธานี และนครพนม โดยทีมวิจัยจาก มทร.ล้านนา จ.ลำปาง ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 13 รางวัล จาก 3 ผลงานวิจัย ดังนี้

 1. แป้งไข่มุกข้าวก่ำ (Black Rice Pearls Powder for Molecular Gastronomy Recipes) รับ 5 รางวัล ได้แก่
 2. รางวัล GOLD MEDAL จากเวทีการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ EUROINVENT
 3. รางวัล Special Award จาก STOWARZYSZENIA PROMOCJI POLSKIEJ NAUKI, TECHNIKI

I INNOWACJI

 1. รางวัล Special Award จาก UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA

4.รางวัล GOLD MEDAL จาก UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST

5.รางวัล Excellence Award จาก GRIGORE T.POPA UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY IASI

 

 1. แป้งข้าวเม่าสำเร็จรูป (Green Rice Flour) รับ 4 รางวัล ได้แก่
 2. รางวัล GOLD MEDAL จากเวทีการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ EUROINVENT
 3. รางวัล Award a Special Prize จาก “LUCIAN BLAGA” UNIVERSITY OF SIBIU
 4. รางวัล Excellence Award and GOLD MEDAL จาก THE NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH & DEVELOPMENT IN CHEMISTRY AND PETROCHEMISTRY-ICECHIM BUCHAREST
 5. รางวัล Excellence Award จาก GRIGORE T.POPA UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMAC YIAS

และ 3.เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวข้าวกล้องจิ้งหรีด (Healthy and Eco -friendly Cricket Burger) รับ 4 รางวัล ได้แก่

 1. รางวัล SILVER MEDAL จากเวทีการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ EUROINVENT

2.รางวัล SPECIAL AWARD จาก TORONTO INTERNATIONAL SOCIETY OF INNOVATION AND ADVANCED SKILLS (TISIAS)  CANADA

 1. รางวัล The Excellence Invention จาก ASSOCIATION OF EROPEAN INVENTORS

4.รางวัล Excellence Award จาก GRIGORE T.POPA UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY IASI

29 พ.ค. 2566
0
แชร์หน้านี้: