หน้าแรก สวทช. รับรางวัลอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สวทช. รับรางวัลอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25 ก.ย. 2563
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” จัดโดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล รองผู้อำนวยการ สวทช. เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. และคณะ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563  ณ ห้องศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รางวัลดังกล่าวมอบให้เพื่อยกย่องเชิดชู รวมถึงส่งเสริม ผลักดัน และกระตุ้นให้หน่วยงานของภาครัฐมีการจัดการน้ำเสียจากอาคารและระบายน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนและประชาชนในการเป็นแบบอย่างที่ดีในการร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

25 ก.ย. 2563
0
แชร์หน้านี้: