หน้าแรก ebook ชุดข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ebook ชุดข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5 ส.ค. 2565
0
ข่าวหน่วยงานภายนอก

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยกองส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดำเนินโครงการจัดทำชุดข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนและชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

สามารถเข้าชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://actionforclimate-ebook.deqp.go.th

5 ส.ค. 2565
0
แชร์หน้านี้: