หน้าแรก แผ่นเข็มจิ๋ว ‘MicroSpike’ คว้าสุดยอดนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 2024 สารเคลือบกันฝุ่น รับ Creator Awards 2024 ในงาน 7 Innovation Awards 2024
แผ่นเข็มจิ๋ว ‘MicroSpike’ คว้าสุดยอดนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 2024 สารเคลือบกันฝุ่น รับ Creator Awards 2024 ในงาน 7 Innovation Awards 2024
5 ก.ค. 2567
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

2 ดีพเทคสตาร์ทอัพ สวทช. ควงแขนกวาดรางวัลจากเวทีรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “7 Innovation Awards 2024” (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์) ภายในงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2024” โดย “สไปก์ อาร์ซิ เทคโนนิคส์” พา Microspike แผ่นเข็มจิ๋วออกแบบได้ตามสั่งคว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ2024 ในขณะที่ “นาโนโค๊ตติ้งเทค” ส่ง Solar N-Coat สารเคลือบนาโนป้องกันฝุ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ รับรางวัล Creator Awards2024 ตอกย้ำศักยภาพงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

งาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2024” พร้อมงานประกาศผลรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “7 Innovation Awards 2024” (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์) ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เกิดจากเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับ 10 องค์กรพันธมิตรสำคัญ ได้แก่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.), สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA), หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อสะท้อนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการรวมพลังขับเคลื่อนและสนับสนุน SMEs ที่มีนวัตกรรม

สำหรับในปีนี้ มีผู้ประกอบการส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ประจำปี 2024 รวม 180 ผลงาน และมีผลงานที่ผ่านการตัดสินให้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 34 รางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ครอบคลุมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ หรือด้านกระบวนการ จำนวน 19 รางวัล และรางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงโครงการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จำนวน 15 รางวัล

น.ส. ลลิตภัทร ศุภประภากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท สไปก์ อาร์ซิ เทคโนนิคส์ จำกัด ซึ่งเป็นดีพเทคสตาร์ทอัพ ภายใต้ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า Microspike แผ่นเข็มจิ๋วออกแบบได้ตามสั่ง เป็นเทคโนโลยีการนำส่งสารสำคัญเข้าสู่ผิวหนังด้วยโครงสร้างเข็มขนาดเล็ก เพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม เช่น แผ่นแปะบรรเทาปวด มาส์กหน้าเพื่อความงาม หรือจะนำมาใช้ทางการแพทย์ก็ได้

นวัตกรรมกระบวนการผลิตเข็มจิ๋วหรือไมโครนีดเดิลแบบอัจฉริยะที่สามารถผลิตได้อย่างรวดเร็วบนผืนผ้า ถูกคิดค้นเพื่อปลดล็อคขีดจำกัดการผลิตด้วยเทคโนโลยีเดิม ให้มีประสิทธิภาพมากกว่า ด้วยกระบวนการผลิตแผงเข็มที่รวดเร็วกว่า 20 เท่า และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีขนาดพื้นที่ใหญ่กว่าถึง 100 เท่า ขณะเดียวกันก็ยกระดับประสิทธิภาพให้เหนือชั้น ด้วยความสามารถในการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน สร้างความยืดหยุ่นในการออกแบบแผงเข็มไมโครนีดเดิลได้ตามจินตนาการ เป็นจุดเด่นที่ทำให้สามารถผลิตไมโครนีดเดิลที่มีรูปร่างเชิงลึกตามความสูงได้ ซึ่งรูปร่างเชิงลึกตามความสูงนี้เป็นเหมือนช่องเปิดที่ช่วยให้สารสำคัญไหลเข้าสู่ชั้นใต้ผิวหนังได้ดีขึ้น

Microspike แผ่นเข็มจิ๋วออกแบบได้ตามสั่งนี้ ได้รับมาตรฐาน ISO13485 ไม่เกิดอาการแพ้และระคายเคืองใดๆ และผ่านมาตรฐานเครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสามารถสร้างยอดขายได้ 2 ล้านบาทในปีแรก ตอบความต้องการของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี ทำให้บริษัทอยู่ระหว่างขยายกำลังการผลิตให้ทันกับความต้องการของลูกค้าที่มาจากหลายพื้นที่ทั่วโลก

ในขณะเดียวกัน Solar N-Coat สารเคลือบนาโนป้องกันฝุ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ ผลงานจากดีพเทคสตาร์ทอัพภายใต้นาโนเทค สวทช. อย่าง บริษัท นาโนโค๊ตติ้งเทค จำกัด ก็ไม่น้อยหน้า สามารถสร้างยอดขายได้มากกว่า 1.5 ล้านบาทต่อปี

ดร.ธันยกร เมืองนาโพธิ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ นาโนโค๊ตติ้งเทค กล่าวว่า ฝุ่นเป็นปัญหาใหญ่สำหรับโซลาร์เซลล์ที่ทำให้ประสิทธิภาพในการรับแสงอาทิตย์ที่จะนำไปผลิตเป็นไฟฟ้าลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้โซลาร์เซลล์เพื่อการผลิตไฟฟ้าในระดับโรงงานอุตสาหกรรมหรือการทำโซลาร์ฟาร์มที่ต้องติดตั้งแผงจำนวนมาก เนื่องจากช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน หรือหน้าแล้งนั้น ไทยต้องเจอกับฝุ่นจำนวนมาก ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์ลดลง 6-8% และหากเป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเขม่าควันหรือละอองน้ำมันจับที่หน้าแผง ประสิทธิภาพอาจลดลงได้ถึง 9-10% Solar N-Coat ก็จะเข้ามาตอบโจทย์นี้

Solar N-Coat สารเคลือบป้องกันฝุ่นสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ใช้เทคโนโลยีสารเคลือบอนุภาคนาโนซิลิกา (Silica nanoparticle) ที่ทำให้น้ำไม่เกาะติดบนพื้นผิว มีคุณสมบัติช่วยลดการสะสมฝุ่นบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น 5% สามารถล้างออกได้โดยไม่มีการทำลายพื้นผิวก่อนการเคลือบ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและไม่ก่อให้เกิดระคายเคืองต่อผิวหนัง

แชร์หน้านี้: