หน้าแรก อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เชิญชวน Startup SME ร่วมกิจกรรม “สูงวัย ใส่ใจ โภชนาการ : Smart Choice for the Elderly Food” 22 ธ.ค. 63 นี้
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เชิญชวน Startup SME ร่วมกิจกรรม “สูงวัย ใส่ใจ โภชนาการ : Smart Choice for the Elderly Food” 22 ธ.ค. 63 นี้
14 ธ.ค. 2563
0
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับ SMS Corporation Co.,Ltd. ขอเชิญผู้ประกอบการ Startup SME และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “สูงวัย ใส่ใจ โภชนาการ : Smart Choice for the Elderly Food” รับฟังการ Sharing จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อม Workshop ในหัวข้อ “ความท้าทายของอาหารสำหรับตลาดผู้สูงวัย (Food Challenge for the Elderly Market) “ โดย คุณลัดดาวัลย์ แสนดี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด SMS Corporation Co.,Ltd. และหัวข้อ “นวัตกรรมอาหารผู้สูงวัย (The Innovation for Elderly Food & Drink) “โดย รศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.บูรฉัตร ศรีทองแท้  ผู้ช่วยผู้จัดการเทคนิคการอาหาร  SMS Corporation Co.,Ltd. และกิจกรรม Workshop : อาหารผู้สูงวัย ถูกใจ ทำได้เอง พลาดไม่ได้!! 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ โถง ทาวเวอร์ C อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/6QLrUwGaRSaguyU6A (รับจำนวนจำกัด) สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.อีเมล : bcd@nstda.or.th Line ID : maiys19

14 ธ.ค. 2563
0
แชร์หน้านี้: