หน้าแรก สวทช. อว. ยกทัพผลงานเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ สู่กิจกรรม “วัยใสปล่อยพลัง ปังสุดใจ” ในงาน “วันพ่อแห่งชาติ” 1-6 ธ.ค. 63 ณ มิวเซียมสยาม
สวทช. อว. ยกทัพผลงานเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ สู่กิจกรรม “วัยใสปล่อยพลัง ปังสุดใจ” ในงาน “วันพ่อแห่งชาติ” 1-6 ธ.ค. 63 ณ มิวเซียมสยาม
7 ธ.ค. 2563
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ยกทัพผลงานเยาวชนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สร้างประโยชน์ ภายในบูธ สวทช. โซนกิจกรรม “วัยใสปล่อยพลัง ปังสุดใจ” ในงาน “วันพ่อแห่งชาติ”เมื่อวันที่ 1-6 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) เพื่อเปิดพื้นที่ในการแสดงความสามารถของเยาวชนไทย โดยมี ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ และ โฆษกกระทรวง อว. ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง กระทรวง อว. ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ คุณวิมล จำนงค์บุตร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมเยี่ยมชมบูธของสวทช.

สำหรับผลงานที่จัดแสดงประกอบด้วยผลงานจาก 3 โครงการ แบ่งเป็น

1. วันที่ 1-3 ธันวาคม 63 ผลงานจากโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย ประกอบด้วย 4 ผลงานจากโรงเรียนศึกษานารี ได้แก่ Smart wheelchair simulator เครื่องทำผัดไทยอัตโนมัติ ระบบคัดกรองความดันโลหิตสูง และ เครื่องฝึกการทรงตัวผ่าน skateboard simulator

2. วันที่ 4-5 ธันวาคม 63 ผลงานจากโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition:YSC) (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์) จาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จำนวน 2 โครงงาน ได้แก่ โครงงานการพัฒนาวัสดุเชิงประกอบจากยางธรรมชาติกับยางสไตรีนบิวตาไดอีนและขุยมะพร้าวเพื่อประยุกต์ใช้เป็นแผ่นกำบังอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมมา และ โครงงานการศึกษาวงจรชีวิต พฤติกรรมบางประการและบทบาทเชิงนิเวศของด้วงเต่าผักบุ้งลายจุด (Aspidomorpha miliaris)

    3. วันที่ 5-6 ธันวาคม 63 ผลงานจากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีผลงานจาก ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ในโครงงาน smart farm (บอร์ด KidBright) และ การสกรีนแก้ว สกรีนเสื้อ และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี กับโครงงานไขปริศนาทั้งหมดจากระบบ KidBright และ ผลงานการสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์

7 ธ.ค. 2563
0
แชร์หน้านี้: