หน้าแรก สวทช. ร่วมเป็น 1 ใน“องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 9
สวทช. ร่วมเป็น 1 ใน“องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 9
26 มิ.ย. 2563
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องนนทบุรี สำนักงาน ป.ป.ช. : พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และพลเอกบุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. ให้เกียรติมอบรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) ให้แก่ ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อเป็นเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตแก่องค์กร ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

26 มิ.ย. 2563
0
แชร์หน้านี้: