หน้าแรก สวทช. ส่งมอบผักสดคุณภาพจาก Plant Factory แก่ 4 หน่วยงานโรงพยาบาล-โรงเรียน จ.ปทุมธานี
สวทช. ส่งมอบผักสดคุณภาพจาก Plant Factory แก่ 4 หน่วยงานโรงพยาบาล-โรงเรียน จ.ปทุมธานี
26 ส.ค. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. นำผักสดคุณภาพ Premium Veggies จากการเพาะปลูกด้วยเทคโนโลยีทันสมัยในโรงงานผลิตพืช หรือ Plant Factory ของ สวทช. ประกอบด้วย ผักกรีนปัตตาเวีย, ผักเรดคอรัล , คะน้าฮ่องกง และเคล รวมจำนวน 160 ชุด ส่งมอบให้กับ 4 หน่วยงานโรงพยาบาลและโรงเรียนในพื้นที่ จ.ปทุมธานี เพื่อนำไปประกอบอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพสำหรับเด็กนักเรียน และผู้ป่วย

โดย 4 หน่วยงานที่ได้รับมอบ ได้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มี ผศ.นพ.ปรีดิ์ นิมมานิตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและงบประมาณ และ นางสุกัญญา คุณกิตติ หัวหน้างานการพยาบาลคัดกรองและรับผู้ป่วยใน เป็นผู้แทนรับมอบ, โรงพยาบาลคลองหลวง มีนางวารุณี แหลมภู่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ น.ส.จรรยาณี ภูนางดาว นักโภชนาการปฏิบัติการ เป็นผู้แทนรับมอบ, โรงเรียนจารุศรบำรุง มีนางกันทิตา บุญมี และ น.ส.ดารุณี ปันคำ เป็นผู้แทนรับมอบ และ โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนางธิติมา บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ

สำหรับผัก Premium Veggies เป็นผลิตภัณฑ์ BCG Product ปลูกในโรงงานผลิตพืช Plant Factory  ของ สวทช. ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำและปลูกพืชด้วยระบบปิด สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างสมบูรณ์ เช่น ช่วงคลื่นแสง ความเข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้น แร่ธาตุต่าง ๆ รวมถึงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งปราศจากการใช้สารเคมีและการปนเปื้อนจากสภาพแวดล้อม ส่งผลให้ผลผลิตผักและพืชชนิดต่างๆ มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค.

26 ส.ค. 2565
0
แชร์หน้านี้: