หน้าแรก สวทช. รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุนภารกิจผู้สูงอายุดีเด่น
สวทช. รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุนภารกิจผู้สูงอายุดีเด่น
16 เม.ย. 2564
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อเร็วๆนี้ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์: นางสาววันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กร/สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนภารกิจกรมกิจการผู้สูงอายุดีเด่น ภายในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นภัยโควิด-19” ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 กล่าวว่า กระทรวง พม. ได้กำหนดจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชน สังคม ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ และแสดงความรัก ความผูกพันต่อผู้สูงอายุแบบ New Normal เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในสังคมไทยต่อไป พร้อมพิธีมอบรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 ให้กับ “นายแพทย์เฉก ธนะสิริ” โดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ  พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กร/สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนภารกิจกรมกิจการผู้สูงอายุดีเด่น 3 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน และมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม และพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอ

ทั้งนี้ ภายในงานยังได้มีการจัดแสดงผลงานต่างๆ แบ่งเป็น 3 โซน ประกอบด้วย โซน “การดูแลผู้สูงอายุในสถานการณ์โควิด 19” เช่น การนำเสนอองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ และการรับมือสถานการณ์โควิด 19 ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  โซน KM “สิทธิ สวัสดิการ และนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุ” การนำเสนอนวัตกรรมจากหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ เครื่อง Kiosk ตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ เครื่องตรวจสุขภาพแบบพกพา (Portable checkup) และอุปกรณ์ติดตามการเคลื่อนไหวป้องกันการล้ม จาก สวทช.หุ่นยนต์ Mobile Type หุ่นยนต์น้องไข่มุก จาก วช. การรับมือสถานการณ์โควิด 19 ตลอดจนสิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ และโซน KM“องค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ

16 เม.ย. 2564
0
แชร์หน้านี้: