หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ นานาสาระน่ารู้ stay interview คืออะไร
stay interview คืออะไร
25 ก.ย. 2566
0
นานาสาระน่ารู้

stay interview คือ การอภิปรายระหว่างพนักงานปัจจุบันและตัวแทนองค์กร เช่น ผู้จัดการ HR เกี่ยวกับปัจจัยซึ่งสนับสนุนและไม่สนับสนุนการรักษาพนักงานไว้ในองค์กร

stay interview เป็นเครื่องมือการรักษาแบบสองวัตถุประสงค์ รายละเอียดที่รวบรวมได้จาก stay interview ช่วยให้องค์กรเข้าใจตัวผลักดันและตัวกีดกันการรักษา แต่ stay interview โดยตัวเองผลักดันการรักษา stay interview เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการเห็น การได้ยิน และการยอมรับ โดยการเชิญพนักงานเข้าร่วมใน stay interview องค์กรเห็นคุณค่าของการตอบโต้ของพนักงาน

stay interview ส่งผลต่อองค์กร ดังนี้
– พัฒนาการรักษาพนักงาน stay interview ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวผลักดันของการโยกย้าย เช่น สภาพแวดล้อมการทำงานและวัฒนธรรมที่ไม่ดี สวัสดิการและเงินเดือนไม่ดี และขาดโอกาสการเติบโต
– พัฒนาการดูแลพนักงานใหม่ เมื่อใช้กับพนักงานใหม่ stay interview ทำให้องค์กรสามารถแก้ปัญหาในเรื่องการดูแลพนักงานใหม่ก่อนนำไปสู่การโยกย้าย
– พัฒนาการมีส่วนร่วมของพนักงาน stay interview เป็นวิธีการทำให้พนักงานมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังช่วย HR ระบุกลยุทธ์การมีส่วนร่วมอื่นใช้ได้และใช้ไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ข้อมูลการสำรวจการมีส่วนร่วม
– พัฒนาการสรรหาพนักงาน stay interview มีประโยชน์ต่อพนักงานส่วนใหญ่ ซึ่ง HR สามารถเน้นการประกาศรับสมัครงาน หน้าอาชีพ และการสัมภาษณ์สรรหาพนักงาน
– พัฒนาการจ้าง
– พัฒนาการเรียนรู้และการพัฒนา stay interview บ่อยครั้งจะเปิดโอกาสให้พัฒนาหนทางการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อผู้มีความสามารถสูงไม่จำเป็นต้องมองหาที่อื่นเพื่อเติบโต

ที่มา: Elissa Tucker (July 16, 2022). Are Stay Interviews Effective?. Retrieved September 23, 2023, from https://www.apqc.org/blog/are-stay-interviews-effective

25 ก.ย. 2566
0
แชร์หน้านี้: