หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ นานาสาระน่ารู้ Digital Transformation คืออะไร
Digital Transformation คืออะไร
5 ส.ค. 2564
0
นานาสาระน่ารู้

Digital transformation ประกอบด้วย 2 คำ คือ Digital และ Transformation Digital หรือเทคโนโลยี และ Transformation หรือการเปลี่ยนแปลง หมายความว่า digital transformation ในองค์กรทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีภายในธุรกิจซึ่งทำให้เกิดผลประโยชน์ที่วัดได้ Transformation ไม่ควรเป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งนำไปสู่ความแตกต่าง แต่ควรเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นำสู่สิ่งที่ดีกว่า โดยสรุป digital transformation เป็นคำที่กว้าง แม้แต่สองคนภายในองค์กรเดียวกันสามารถพูดถึงคำเดียวกัน แต่อาจกำลังคิดถึงสองความคิดที่ตรงข้ามกัน

Digital transformation ถูกใช้อย่างกว้างขวาง ไม่แน่ใจว่าถ้าถามผู้บริหาร 10 คนเพื่อนิยามความหมายของคำนี้ จะได้รับคำตอบที่เหมือนกัน สำหรับบางคน เป็นการใช้ประโยชน์ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) สำหรับคนอื่นๆ หมายถึงการย้าย applications ทั้งหมดไปสู่ cloud หรือทำให้เป็นอัตโนมัติกระบวนการธุรกิจทั้งหมด ผู้บริหารคนหนึ่งจะพูดว่าหมายถึงการใช้กลยุทธ์ mobile หรือปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทใหม่เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้ามากขึ้น ในขณะที่ผู้บริหารการเงินอาจพูดว่าเป็นการนำหลักการบัญชีหุ่นยนต์หรือการวิเคราะห์ขั้นสูงมาใช้ ชัดเจนว่า digital transformation สามารถหมายถึงสิ่งที่แตกต่างกันจากคนที่แตกต่างกัน

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจ digital transformation ไม่คืออะไร ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีโดยปราศจากผลประโยชน์ที่สังเกตเห็นได้ไม่เป็น digital transformation

ที่มา: Perry Wiggins (May 11, 2021). What is Digital Transformation?. Retrieved July 26, 2021, from https://www.apqc.org/blog/what-digital-transformation

แชร์หน้านี้: