หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ การจัดการความรู้ (KM) Benchmarking คืออะไร
Benchmarking คืออะไร
14 ส.ค. 2564
0
การจัดการความรู้ (KM)

APQC (American Productivity and Quality Center) ได้ระบุ Benchmarking เป็นการปฏิบัติที่ยอมรับบางคนใครก็ได้ดีกว่าในบางสิ่งและฉลาดพอที่จะเรียนรู้วิธีเข้ากันและแม้แต่เหนือกว่า Webster ระบุ Benchmarking เป็นการประเมินหรือตรวจสอบ (บางสิ่ง) โดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐาน จุดกำเนิดของ Benchmarking สามารถติดตามได้จากคำภาษาญี่ปุ่น dantotsu หมายถึง best of the best

7 เหตุผลที่องค์กรที่ฉลาดใช้ benchmark
– เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติและประสิทธิภาพทางการตลาดให้ดีขึ้น
– เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง benchmarking ช่วยเร่งให้เกิดและจัดการการเปลี่ยนแปลง
– เพื่อประสบผลสำเร็จในการพัฒนาและหรือนวัตกรรม
– เพื่อช่วยในกระบวนการวางแผนและการจัดทำงบประมาณ
– เพื่อสร้างวัตถุประสงค์ที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานอะไรสามารถประสบผลสำเร็จอย่างแท้จริง
– เป็นหนทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนา

ที่มา: Lisa Higgins (February 18, 2021). What Is Benchmarking?. Retrieved August 6, 2021, from https://www.apqc.org/blog/what-benchmarking

 

แชร์หน้านี้: