หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ 30 ปี สวทช. ตอนที่ 12 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย
ตอนที่ 12 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย
8 พ.ย. 2564
0
30 ปี สวทช.
คลัง VDO

รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ

นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ดร.วิยงค์ กังวานศุภมงคล คุณอวิรุทธิ์ ศรีสุวรรณ และคณะ ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ และคณะ คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคณะ ดร.วีรวัฒน์ รังกุพันธุ์ และคณะ ดร.วิรัลดา ภูตะคาม และคณะ และ ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ และคณะ

แชร์หน้านี้: