หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ 30 ปี สวทช. ตอนที่ 10 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย
ตอนที่ 10 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย
20 ต.ค. 2564
0
30 ปี สวทช.
คลัง VDO

รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ

นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ คุณฉวีวรรณ คงแก้ว และคณะ ดร.พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา และคณะ คุณภูริพงศ์ วรรณวิไล และคณะ คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคณะ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ และคณะ ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล และ ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ และคณะ

แชร์หน้านี้: