หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ 30 ปี สวทช. ตอนที่ 9 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย
ตอนที่ 9 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย
18 ต.ค. 2564
0
30 ปี สวทช.
คลัง VDO

รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ

นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม ดร.วรายุทธ สะโจมแสง และคณะ คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคณะ ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา และคณะ ดร.ปิติ อ่ำพายัพ และ ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล และคณะ

แชร์หน้านี้: