หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ 30 ปี สวทช. ตอนที่ 8 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย
ตอนที่ 8 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย
10 ต.ค. 2564
0
30 ปี สวทช.
คลัง VDO

รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ

นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ และคณะ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ และคณะ ดร.อัญชลี มโนนุกุล และคณะ คุณฉวีวรรณ คงแก้ว และคณะ คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และ ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร

แชร์หน้านี้: