หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ เอกสารเผยแพร่ คลื่นยักษ์สึนามิ คลื่นอภิมหาภัย
คลื่นยักษ์สึนามิ คลื่นอภิมหาภัย
11 มี.ค. 2554
0
เอกสารเผยแพร่

ตามที่มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดพิมพ์หนังสือ คลื่นยักษ์สึนามิ คลื่นอภิมหาภัย จำนวน 40,000 เล่ม เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคลื่นสึนามิให้แก่สาธารณชนโดยเฉพาะเยาวชนและนักศึกษา สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบในการศึกษาและเพิ่มพูนความรู้ร่วมถึงวิธีการป้องกันภัย นั้นศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค/สวทช.) แปลและเรียบเรียง รวมถึงการจัดทำรูปเล่มและศิลปกรรม

11 มี.ค. 2554
0
แชร์หน้านี้: