หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ การจัดการความรู้ (KM) Thai Open GLAM
Thai Open GLAM
31 ส.ค. 2561
0
การจัดการความรู้ (KM)

โปสเตอร์วิชาการ เรื่อง Thai Open GLAM ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Services – STKS) นำเสนอในงาน The 1st International Conference on Library and Information Science : From Open Library to Open Society (iCoo 2018) ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

stks-icoo2018-poster

แชร์หน้านี้: