หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ สารสนเทศวิเคราะห์ สารสนเทศวิเคราะห์ แผนที่เทคโนโลยี สิ่งทออัจฉริยะ
แผนที่เทคโนโลยี สิ่งทออัจฉริยะ
21 ต.ค. 2552
0
สารสนเทศวิเคราะห์
สารสนเทศวิเคราะห์

บทความวิจัยตีพิมพ์เรื่องสิ่งทออัจฉริยะ จากฐานข้อมูล Thomson ISI พบมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี ค.ศ.2000 มีจำนวน 3 เรื่อง ถึงปี ค.ศ.2008 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 50 เรื่อง ประเทศผู้นำการวิจัย คือ สหรัฐอเมริกา (65) จีน (36) อังกฤษ (20) ญี่ปุ่น (16)  ฝรั่งเศส (15) เกาหลีใต้ (15) ไต้หวัน (14) อิตาลี (13) เยอรมนี (12) สวิสเซอร์แลนด์ (12)  แสดงข้อมูลโดยรวมแบบ Profile / ตาราง Matrix /  แผนที่ Cross-Correlation Map แสดงรายการบรรณานุกรมโครงการวิจัยจากการสนับสนุนทุนวิจัยโดยประเทศสหรัฐ อเมริกา NTIS, U.S. Department of  Commerce

ส่วนเอกสารสิทธิบัตรจากฐานข้อมูล Thomson Delphion พบ ประเทศเยอรมนีเป็นผู้นำลำดับ 1 ที่มีการคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทออัจฉริยะที่มุ่ง สู่ภาคอุตสาหกรรมที่มีการขอยื่นจดสิทธิบัตร โดยพบปีที่ยื่นขอมีอัตราเพิ่มขึ้นตลอดมา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 มีจำนวน 5 เรื่อง จนถึงปี ค.ศ.2007 มีจำนวน 120 เรื่อง แสดง Profile ประเทศผู้นำที่มุ่งสู่ขอความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ สิ่งทออัจฉริยะ DE (157) US (51) CH(21) FR(9) NL(9) แสดงแผนภูมิ Patent Assignee / Countries /  Priority Years / Publication Country

คำสำคัญ
สิ่งทออัจฉริยะ / Smart textile(s) / บทความวิจัย / โครงการวิจัย / แผนที่ /สิทธิบัตร

รายงานสารสนเทศเชิงวิเคราะห์  แผนที่ความรู้ (สิทธิบัตร งานวิจัย)
แผนที่เทคโนโลยี สิ่งทออัจฉริยะ

Patent Map / Knowledge map
Smart Textiles Technology

สารสนเทศเชิงวิเคราะห์  ฉบับที่
3/2552 – 26 ธันวาคม 2551

เรียบเรียงโดย
รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

PDF Download

21 ต.ค. 2552
0
แชร์หน้านี้: