หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ การจัดการความรู้ (KM) วิธีทำให้เกิดผลของการจัดการความรู้ (KM, knowledge management) เร็วขึ้น
วิธีทำให้เกิดผลของการจัดการความรู้ (KM, knowledge management) เร็วขึ้น
5 ส.ค. 2564
0
การจัดการความรู้ (KM)

1. ตรวจสอบการจัดให้อยู่แนวเดียวกับธุรกิจ
โปรแกรม KM จะไม่ไปไหนเลยถ้าไม่ถูกจัดให้อยู่ในแนวเดียวกับธุรกิจ ข้างล่างเป็น 5 คำถามซึ่งสามารถถามผู้บริหารเพื่อระบุปัญหาธุรกิจที่ถูกต้องสำหรับ KM เพื่อแก้ปัญหา
– มีความรู้ซึ่งต้องการเพื่อการแข่งขันในระยะสั้นใช่ไหม
– ต้องการความรู้อะไรเพื่อปรับปรุงและตอบสนองความต้องการในระยะยาว
– ผู้แตกต่าง (differentiator(s)) ในตลาดสามารถถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นอะไร ถ้าความรู้และความเชี่ยวชาญถูกแบ่งปันและถ่ายทอดมากขึ้น
– มีความท้าทายปัจจุบันหรือกำลังจะเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวกับความรู้ใช่ไหม
– การประสบความสำเร็จของ KM เป็นอย่างไรสำหรับองค์กร
ตอบคำถามเหล่านี้สามารถช่วยระบุคุณค่าสำหรับโปรแกรม KM ในขณะที่ยังระบุ เช่น ความคาดหวังของความเป็นผู้นำ และความท้าทายที่มีศักยภาพ เมื่อสร้างเหตุผลและขอบเขตของความพยายาม KM กำหนดวัตถุประสงค์, KPIs, ความต้องการแหล่งทรัพยากร, ค่าใช้จ่าย, ผลประโยชน์ และ timeline สำหรับการประยุกต์ใช้ในกรณีธุรกิจ KM

2. สร้างกลุ่มคนที่มีสมรรถนะสูง
พนักงานเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน KM แต่ต้องการกลุ่มคนที่ดีของบทบาท KM เพื่อทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้ดี เมื่อต้องสร้างกลุ่มคน จะดีกว่าที่จะคิดนอกจากทีม KM หลัก ในขณะที่ทุกโปรแกรม KM ต้องการอย่างน้อยเจ้าหน้าที่ที่อุทิศตน งานวิจัยของ APQC (American Productivity and Quality Center) พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างขนาดของเจ้าหน้าที่ KM ขององค์กรและอัตราของการมีส่วนร่วมของ KM หรือการรับรู้ของประสิทธิภาพ

แม้แต่ทีม KM ขนาดเล็กสามารถประสบผลสำเร็จด้วยการสนับสนุนของอาสาสมัคร, ผู้ชนะเลิศ KM และผู้ใช้ในธุรกิจ เพราะว่าพูดภาษาของธุรกิจ สามารถพูดคุยเกี่ยวกับ KM ได้อย่างเชื่อมั่นกับเพื่อนร่วมงาน สามารถสนับสนุนคนซึ่งต้องการความช่วยเหลือ และที่สำคัญสามารถชี้อุปสรรคซึ่งทีม KM หลักอาจไม่เคยพบมาก่อน มีคนในธุรกิจเพื่อสนับสนุน KM เป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากซึ่งกำลังเห็นองค์กรมากขึ้นทำวิธีนี้ให้เป็นทางการด้วยได้รับการฝึกหัดและอย่างเป็นทางการเต็มเวลา, เป็นบางเวลา หรืออาสาสมัครบทบาทสนับสนุน KM ถูกฝังในธุรกิจ

3. ให้ความสนใจภายนอก (Shine Up the Exterior)
จะไปได้ไกลถ้ามีกลยุทธ์ที่ดีและคนที่ถูกต้อง นอกจากนี้เห็นคุณค่าของความพยายามให้ความสนใจภายนอกด้วยแบรนด์ KM ที่น่าสนใจและกลยุทธ์ส่งข้อความ (messaging strategy) จำไว้ว่า KM ต้องแข่งขันอย่างต่อเนื่องสำหรับความสนใจของพนักงาน จะไม่สร้างความตื่นเต้นอะไรเลยในการแบ่งปันความรู้ถ้า KM ดูเหมือนอินเทอร์เน็ตที่เก่า

ก่อนที่ใช้แบรนด์และการส่งข้อความ ให้ความสนใจที่ชุดเครื่องมือ KM เมื่อเชื่อว่าเครื่องมือดีที่จะใช้ พัฒนาแบรนด์ KM ที่แข็งแรงและที่จดจำง่าย ต่อมาวางแผนกลยุทธ์ส่งข้อความโดยถาม ทำไมคนที่องค์กรควรสนใจเกี่ยวกับ KM โดยปกติตอบคำถามนี้นำไปสู่ภารกิจ, คุณค่า และกลยุทธ์ที่ขยายขึ้นขององค์กร ตัวอย่างเช่น ถ้าคนแบ่งปันและใช้ซ้ำความรู้ จะสามารถให้การบริการที่ดีกว่าแก่ลูกค้า

ต่อมาพัฒนาและจัดการแผนการสื่อสาร KM จะต้องกระจายข้อความจำนวนมาก แต่กรุณาอย่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างไปยังทุกคนในทุก platforms ต้องแบ่งผู้ฟัง KM และพัฒนาแผนเป้าหมายซึ่งเหมาะกับคนที่ถูกต้องที่เวลาที่ถูกต้องที่ช่องทางที่ถูกต้อง

ที่มา: Mercy Harper (February 20, 2020). How to Speed Up Knowledge Management Results. Retrieved July 26, 2021, from https://www.apqc.org/blog/how-speed-knowledge-management-results

แชร์หน้านี้: