หน้าแรก คลังความรู้ เซลล์แสงอาทิตย์ Solar Cell
เซลล์แสงอาทิตย์ Solar Cell
21 ต.ค. 2552
0
สารสนเทศวิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์บทความวิจัยจาก ISI:WOS เรื่องนี้พบว่าประเทศจีนเ็ป็นผู้นำ 64 บทความจาก 489 บทความ ในขณะที่การวิเคราะห์สิทธิบัตร จำนวน 417 รายการ จากฐานข้อมูลสิทธิบัตร Delphion พบว่าบริษัท Micron technology inc. เป็นผู้นำได้รับการคุ้มครองสูงสุด 127 รายการ โดยรายละเอียดการวิเคราะห์ทั้งส่วนบทความและสิทธิบัตรได้จัดทำเป็นรายงานสารสนเทศวิเคราะห์ดังเอกสาร

คำสำคัญ
เซลล์แสงอาทิตย์ / Solar Cell / บทความงานวิจัย / สิทธิบัตร

รายงานสารสนเทศเชิงวิเคราะห์  แผนที่ความรู้ (สิทธิบัตร งานวิจัย)
เซลล์แสงอาทิตย์

Patent Map / Knowledge map
Solar Cell

สารสนเทศเชิงวิเคราะห์  ฉบับที่
4/2551 – พฤศจิกายน 2550

เรียบเรียงโดย
รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

PDF Download

21 ต.ค. 2552
0
แชร์หน้านี้: