หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ นานาสาระน่ารู้ social media สำหรับการสอนและการเรียนรู้
social media สำหรับการสอนและการเรียนรู้
27 ก.ค. 2565
0
นานาสาระน่ารู้

Pearson Learning Solutions และ Babson Survey Research Group ได้ทำการสำรวจในมากกว่า 8,000 คณะของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เพื่อหาการใช้ social media ของคณะในมหาวิทยาลัยเพื่อส่วนตัว (personal), อาชีพ (professional) และการสอน (teaching) สิ่งที่พบ คือ

– การใช้ social media เพื่อส่วนตัวของคณะ มีเปอร์เซ็นต์ (70%) มากกว่าการใช้เพื่ออาชีพ (55%) และการสอน (41%)

– Facebook เป็น site ที่เข้าใช้มากที่สุดเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัว 57% ของสมาชิกคณะรายงานว่าเข้าใช้ Facebook อย่างน้อยที่สุดทุกเดือน และเกือบหนึ่งในสามของคณะทั้งหมดรายงานว่ากำลังใช้ Facebook ทุกวัน site อื่น ๆ ถูกใช้บ่อยน้อยกว่านี้มาก ประมาณหนึ่งในสี่ของสมาชิกคณะทั้งหมดบอกว่าใช้เพื่อส่วนตัวของ blogs และ wikis อย่างน้อยทุกเดือน ด้วยเพียง 6.3% ใช้ทุกวัน การใช้ทั้งหมดเพื่อส่วนตัวของ Twitter เป็นเพียงมากกว่า 10% ในขณะที่การใช้ทั้งหมดเพื่อส่วนตัวของ LinkedIn และ blogs และ wikis เหมือนกัน คณะค่อนข้างเป็นไปได้มากกว่าที่จะใช้ blogs และ wikis ทุกวัน (6.3%) กว่าใช้ LinkedIn (3.3%)

– มีคณะมากกว่ารายงานใช้ LinkedIn เพื่อจุดประสงค์ทางอาชีพกว่า social media site อื่น ๆ รูปแบบของการใช้แตกต่างกันระหว่าง sites ตัวอย่าง เช่น Facebook ใช้ทั้งหมดบ่อยน้อยกว่า (23%) กว่า LinkedIn (33%) แต่ใช้ทุกวันมากกว่าเล็กน้อย การใช้เพื่ออาชีพของ blogs และ wikis ใกล้เคียงกับของ Facebook ในขณะที่ podcasts ใช้น้อยกว่า Twitter ถูกใช้เพื่ออาชีพจัดอยู่ในอันดับต่ำสุดในบรรดา site ที่นำมาทดสอบ

– site ที่คณะใช้มากที่สุดเพื่อการสอน คือ blogs และ wikis โดยมี podcasts ใช้มากที่สุดเป็นอันดับสอง คณะต้องการให้นักศึกษาสร้างเนื้อหาสำหรับ blogs และ wikis บ่อยมากกว่าต้องการให้นักศึกษา comment หรือเพียงอ่าน

– คณะใช้ podcasts แตกต่างมากจากรูปแบบสำหรับ blogs และ wikis ในขณะที่ blogs และ wikis ถูกใช้เท่า ๆ กันในงานที่ทำแต่ละคนและทำเป็นกลุ่ม คณะใช้ podcasts สำหรับงานที่ทำแต่ละคนบ่อยกว่าสำหรับงานที่ทำเป็นกลุ่ม คณะไม่ใช้ Twitter, LinkedIn และ Facebook สำหรับงานที่ทำแต่ละคนหรืองานที่ทำเป็นกลุ่ม

ที่มา: Jeff Seaman and Hester Tinti-Kane (October 2013). Social media for teaching and learning. Pearson Learning Solutions and Babson Survey Research Group. Retrieved July 13, 2022, from https://www.bayviewanalytics.com/reports/social-media-for-teaching-and-learning-2013-report.pdf

แชร์หน้านี้: