หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ เอกสารเผยแพร่ ฉลาดใช้ สไตล์ ICT
ฉลาดใช้ สไตล์ ICT
19 พ.ค. 2557
0
เอกสารเผยแพร่

ฉลาดใช้ สไตล์ ICT โดยฝ่ายวิจัยนโยบาย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เอกสารที่นำเสนอตัวอย่างของ ICT อันเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนคนไทยสู่ความรู้และปัญญา 

19 พ.ค. 2557
0
แชร์หน้านี้: