หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ นานาสาระน่ารู้ Runway ทำให้ข้อความหรือรูปภาพ เคลื่อนไหวได้
Runway ทำให้ข้อความหรือรูปภาพ เคลื่อนไหวได้
25 มี.ค. 2567
0
นานาสาระน่ารู้

RunwayML เป็นชุดเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยในการสร้างไฟล์รูปภาพ ไฟล์วิดีโอ และไฟล์เสียง อีกทั้งยังสามารถแก้ไของค์ประกอบของรูปภาพและวิดีโอได้

โดยมี AI Magic Tools เป็นเครื่องมือที่ที่ช่วยในการสร้างสรรค์ รวมถึงการสร้างและแก้ไข วิดีโอ รูปภาพ และการฝึกโมเดลประเภทต่าง ๆ ตามความต้องการ มากกว่า 30 รายการ เช่น Motion Brush, Generate Videos, Generate images, Erase Things from Videos

คุณสามารถเขา้ใช้งาน Runway ได้ที่เว็บไซต์ https://runwayml.com/ และ AppStore สำหรับ Smartphone IOS เท่านั้น

การเข้าใช้งาน

  • สมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งาน https://runwayml.com และเลือกรูปแบบสำหรับการใช้งาน

ตัวอย่างผลงานที่ได้ทดลองสร้างจาก Runway

  • Images to video : ให้รูปภาพเคลื่อนไหว ด้วย Motion Brush และปรับแต่งการเคลื่อนที่ตามที่ต้องการ

  • text to video : ใส่ข้อความ Prompt เพื่อสร้าง Video และปรับแต่งมุมกล้องที่ต้องการ

  • text to images : ใส่ข้อความ Prompt เพื่อสร้งารูปภาพ หลังจากนั้นก็สามารถนำรูปภาพไปใช้งานต่อได้โดยจะ Download หรือจะบันทึกใน Asset ก็ได้

Runway เป็นเครื่องมือที่ให้ความสามารถในการสร้างสรรค์และปรับแต่งสื่อต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะเฉพาะหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะใด ๆ ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจการสร้างสรรค์ผลงานแบบเป็นความสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการใช้เทคโนโลยี AI และด้วย AI Magic Tools เป็นชุดเครื่องมือที่ทำได้หลากหลายและทันสมัย ช่วยในกระบวนการสร้างสรรค์และแก้ไขสื่อต่าง ๆ อย่างสะดวกสบายและมีคุณภาพสูง และยังมีการปรับแต่งมุมกล้องตามที่ต้องการได้

25 มี.ค. 2567
0
แชร์หน้านี้: