หน้าแรก คลังความรู้ แผนที่ความรู้/สิทธิบัตรข้าว
แผนที่ความรู้/สิทธิบัตรข้าว
21 ต.ค. 2552
0
สารสนเทศวิเคราะห์

ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. จัดทำรายงานเรื่องแผนที่ความรู้/แผนที่สิทธิบัตรเรื่องข้าว มุ่งหวังว่าเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้างานวิจัยเรื่องข้าวในระดับนานาชาติบน พื้นฐานจากเอกสารงานวิจัย สิทธิบัตร ที่มีเผยแพร่ให้บริการ ออนไลน์ เพื่อให้เห็นภาพรวมของงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม เรื่องข้าว และเพื่อเป็นการติดตาม ให้เท่าทันความก้าวหน้าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้าว

คำสำคัญ
แผนที่ความรู้ / แผนที่สิทธิบัตร / ข้าว / เมล็ดพันธุ์ / ปรับปรุงพันธุ์ / ลูกผสม / ผลผลิต

รายงานสารสนเทศเชิงวิเคราะห์  แผนที่ความรู้ (สิทธิบัตร งานวิจัย)
แผนที่สิทธิบัตร แผนที่ความรู้ ข้าว (เมล็ดพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ ลูกผสม ผลผลิต)

สารสนเทศเชิงวิเคราะห์  ฉบับที่
10 /2551 – มิถุนายน

เรียบเรียงโดย
รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

PDF Download

21 ต.ค. 2552
0
แชร์หน้านี้: