หน้าแรก คลังความรู้ แผนที่สิทธิบัตร Embedded Technology
แผนที่สิทธิบัตร Embedded Technology
21 ต.ค. 2552
0
สารสนเทศวิเคราะห์

ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS ทำการรวบรวมเอกสารสิทธิบัตรและเอกสารผลงานวิจัยตีพิมพ์เรื่อง เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Technology) จากแหล่งบริการออนไลน์ที่ สำคัญ รวม 5 แหล่งคือ  Delphion Patent / Espacenet EP Patent / IEEEXplore / ISI:Web of Science และ Elsevier Scopus และทำการวิเคราะห์เพื่อสรุปภาพรวม ผลการสืบค้น + วิเคราะห์ มีความแตกต่างกันบ้างเนื่องจาก ฐานข้อมูลแต่ละแหล่งมีระบบดัชนีแตกต่างกัน  สรุปเอกสารสิทธิบัตรพบว่าบริษัทผู้นำ การขอยื่นจด/ได้รับสิทธิบัตร ได้แก่ บริษัท IBM/Samsung /Microsoft / Cannon / LG Electronic เป็นต้น  มีจำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นขอ/ได้รับการอนุมัติเพิ่มขึ้นทุกปี  ตั้งแต่ปี 2000 (20 เรื่อง) – ปี 2008 (100 เรื่อง) จัดอยู่ในหมวดหมู่ IPC Class G06F (156 เรื่อง)

ส่วนเอกสารงานวิจัยตีพิมพ์จาก 3 แหล่ง ผลการวิเคราะห์ ใกล้เคียงกัน มีจำนวนบทความวิจัยเพิ่มขึ้นทุกปี แสดงบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ปี 2004 พบเป็นบทความวิจัย ในหมวดหมู่ (ตามระบบของ ISI) เรื่อง Instruments+Instrumentation สูงสุด  โดยมีประเทศผู้นำการวิจัยคือ สหรัฐอเมริกา/เยอรมนี / ฝรั่งเศล / อิตาลีและ สเปน

คำสำคัญ
ระบบสมองกล / embedded system / แผนที่สิทธิบัตร / แผนที่ความรู้

รายงานสารสนเทศเชิงวิเคราะห์  แผนที่ความรู้ (สิทธิบัตร งานวิจัย)
เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว Embedded Technology

Patent Map / Knowledge map
Embedded System Technology

สารสนเทศเชิงวิเคราะห์
4/2552 – 31 มกราคม 2552

เรียบเรียงโดย
รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม
PDF Download

แชร์หน้านี้: