หน้าแรก คลังความรู้ Patent Map: Water Resources Management
Patent Map: Water Resources Management
21 ต.ค. 2552
0
สารสนเทศวิเคราะห์

สิทธิบัตรการประดิษฐ์เทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจำนวน 75 เรื่อง เมื่อวิเคราะห์พบหน่วยงานที่ยื่นขอความคุ้มครองสูงได้แก่ WRT International LLC/ ADA Technologies, Inc. / Schlumberger Technology Corp. ของสหรัฐอเมริกา วิเคราะห์ถึงหมวดหมู่สิทธิบัตร ตามระบบต่างๆ พบ ระบบ IPC – C02FC Chemistry & Metallurgy Treatment สูงสุด ระบบ Derwent Classification – T01 Digital Computer และ D15 Treating Water ระบบ US.Classification – 210 Liquid Purification or separation กลุ่มคำสำคัญในเอกสารสิทธิบัตรพบสูงสุด ได้แก่ estimate, measurement, subsurface model, synthetic zeolite เป็นต้น แสดงสิทธิบัตรเรื่องที่น่าสนใจเช่น US 7103479B2 Method and system for evaluating water usage / US6978794B2 Automatic control method and system for irrigation เป็นต้น

ส่วนเอกสารงานวิจัยตีพิมพ์ พบประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตงานวิจัยเรื่องนี้สูงสุดจากหน่วยงาน USDA ARS/ Univ. Arizona จัดอยู่ในหมวดหมู่สาขาวิชา Engineering Civil ส่วนหน่วยงานวิจัยที่ผลิตงานวิจัยสูงสุด คือ Chinese Academy of Science รายงานแสดงผลการวิเคราะห์เป็น กราฟ แผนภูมิ และแผนที่

คำสำคัญ
การจัดการทรัพยากรน้ำ / สิทธิบัตร / เอกสารวิจัย / วิเคราะห์ / แผนที่

รายงานสารสนเทศเชิงวิเคราะห์  แผนที่ความรู้ (สิทธิบัตร งานวิจัย)
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

Patent Map / Knowledge map
Water Resources Management

สารสนเทศเชิงวิเคราะห์  ฉบับที่
12 /2551 – กันยายน 2551

เรียบเรียงโดย
รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

PDF Download

แชร์หน้านี้: