หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ การจัดการความรู้ (KM) องค์กรชั้นยอดการจัดการคน+ความรู้ : How Organization Get Smart-and Stay Smart
องค์กรชั้นยอดการจัดการคน+ความรู้ : How Organization Get Smart-and Stay Smart
22 ส.ค. 2557
0
การจัดการความรู้ (KM)

องค์กรยุคใหม่จะยอดเยี่ยมและยั่งยืนได้ จะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ใน “การจัดการความรู้” และมีวิธีดำเนินการใน “การสร้างความรอบรู้” ที่ลึกล้ำ ตลอดจนต้องมีกลยุทธ์ใน “การจัดการกับคน” ทุกๆ ระดับ ทั้ง ผู้จัดการ หัวหน้าหน่วยงาน และคนทำงาน

ที่มา : (ข้อความจากปกหน้า) หนังสือ องค์กรชั้นยอดการจัดการคน+ความรู้ : How Organization Get Smart-and Stay Smart

แชร์หน้านี้: