หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ เอกสารเผยแพร่ จากงานวิจัย สู่ความยั่งยืนด้านสุขภาพ
จากงานวิจัย สู่ความยั่งยืนด้านสุขภาพ
25 ม.ค. 2561
0
เอกสารเผยแพร่

จากงานวิจัย สู่ความยั่งยืนด้านสุขภาพ

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลงานวิจัยทางด้านสุขภาพของ สวทช. และเครือข่ายที่พร้อมต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์และ/ หรือกำลังเสาะหาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและใช้งานเชิงพาณิชย์และ สาธารณประโยชน์ได้ จำนวน 46 ผลงาน และข้อมูล ความสามารถของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์ สุขภาพการแพทย์ของสวทช.และเครือข่าย จำนวน 15 ห้อง ปฏิบัติการ รวมถึงการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางสุขภาพ และการแพทย์ เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และพันธมิตร ของ สวทช. ที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมด้านสุขภาพ การแพทย์หรือที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการผลักดันประเทศ ให้มีความเข้มแข็งทั้งในภาคเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการนำความรู้ด้านวิทยาศาตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

25 ม.ค. 2561
0
แชร์หน้านี้: