หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ การจัดการความรู้ (KM) นโยบายนำทางกิจกรรม KM สวทช.
นโยบายนำทางกิจกรรม KM สวทช.
22 ก.พ. 2553
0
การจัดการความรู้ (KM)

การดำเนินกิจการการจัดการความรู้ของ สวทช. ยึดหลักแนวทาง 3 ประการ ดังต่อไปนี้ เป็นนโยบายนำทาง กล่าวคือ

  • กลยุึทธ์ของ สวทช.
  • Performance Excellence ตามเกณฑ์ TQA
  • นโยบายการจัดการความรู้ที่ดีกว่า
22 ก.พ. 2553
0
แชร์หน้านี้: