หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ นานาสาระน่ารู้ NASA เผยแพร่ SOFTWARE TECHNOLOGY CATALOG ประจำปี 2017 – 2018
NASA เผยแพร่ SOFTWARE TECHNOLOGY CATALOG ประจำปี 2017 – 2018
8 มี.ค. 2560
0
นานาสาระน่ารู้

                 องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ นาซา   National Aeronautics and Space Administration – NASA ได้ทำการเปิดเผยโปรแกรม NASA SOFTWARE TECHNOLOGY  CATALOG ประจำปี 2017 – 2018  ออกสู่สาธารณะในส่วนของงาน TECHNOLOGY TRANSFER PROGRAM ที่ URL  https://software.nasa.gov/   โดยโปรแกรมต่าง ๆ ดังกล่าว มีการพัฒนาองค์ความรู้และใช้งานภายในองค์การฯของนาซาเองซึ่งอยู่ทั้งในรูปแบบ Source Code หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
           วัตถุประสงค์ในการเผยแพร่นี้ เพื่อให้ผู้สนใจได้ทำการเรียนรู้รายละเอียดเบื้องต้นของโปรแกรมที่สนใจ โดยนาซาแบ่งเป็นหมวดหมู่ของโปรแกรมดังกล่าวถึง 16 หมวดหมู่ ได้แก่

                                                                                   ภาพ 16 หมวดหมู่ของโปรแกรมที่มีการเผยแพร่ของ NASA SOFTWARE

          ผู้สนใจในการใช้งานโปรแกรม สามารถทำการลงทะเบียนเพื่อร้องขอใช้งานโปรแกรมเหล่านี้ได้ โดยแยกลงทะเบียนเป็นหมวดหมู่และมีข้อกำหนดหรือการร้องขอข้อมูลการลงทะเบียนที่แตกต่างกันไปในแต่ละโปรแกรม  หากคุณสนใจ สามารถศึกษาข้อมูลสรุปเพิ่มเติมได้ในวีดีโอ YOUTUBE  ที่ https://www.youtube.com/watch?v=JIpyc8AfMZY
                                                                                                            ภาพตัวอย่างวีดีโอของ NASA SOFTWARE บนเว็บไซต์ Youtube

ที่มา  https://software.nasa.gov/

 

8 มี.ค. 2560
0
แชร์หน้านี้: