หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ นานาสาระน่ารู้ แจ้งผลการพิจารณาโครงการ “นาวาฝ่าวิกฤต: Mobility in the time of flood” รอบข้อเสนอโครงการ
แจ้งผลการพิจารณาโครงการ “นาวาฝ่าวิกฤต: Mobility in the time of flood” รอบข้อเสนอโครงการ
4 ส.ค. 2560
0
นานาสาระน่ารู้

ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัดให้มีการประกวดนวัตกรรม “นาวาฝ่าวิกฤต: Mobility in the time of flood” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมใหัเกิดการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงในยามที่ประเทศเกิดภัยพิบัติอย่างร้ายแรงนั้น
 

สำนักงานฯ ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการและมีความยินดีขอแจ้งให้ท่านทราบว่า โครงการของท่านผ่านการพิจารณาเพื่อรับทุนสนับสนุนโครงการในรอบข้อเสนอโครงการ จำนวนทุนโครงการละ ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ท่านมีเวลาในการพัฒนาต้นแบบเวลา ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และต้องนำมาผลงานมาสาธิตการใช้งานจริงในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๑๑๒ ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
 

สำหรับหลักเกณฑ์การตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเงินสนับสนุน และรายละเอียดเพิ่มเติมจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อที่ นายเจษฎา จงสุขวรากุล โทรศัพท์ ๐๘๙ ๑๐๙ ๕๖๖๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ floodcontest@nectec.or.th สังคมออนไลน์ http://www.facebook.com/groups/floodcontest/
 

รายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณา

4 ส.ค. 2560
0
แชร์หน้านี้: