หน้าแรก คลังความรู้ Map Natural Rubber
Map Natural Rubber
21 ต.ค. 2552
0
สารสนเทศวิเคราะห์

แผนที่ความรู้ Knowledge Map เรื่อง ยางธรรมชาติ (Natural Rubber) เพื่อให้เห็นภาพรวมความรู้ เรื่อง ยางธรรมชาติ จากวงการวิจัย นวัตกรรมทั่วโลก ด้วยการวิเคราะห์และสรุปประเด็นสำคัญในรุปแบบที่เข้าใจง่ายจากบทความวิจัย (Research Publications) ทั่วโลก จำนวน 2,250 เรื่องและ สิทธิบัตรที่ได้รับการคุ้มครองจากประเทศที่เป็นตลาดสำคัญของโลก จำนวน 6,689 เรื่อง ถือว่าเป็นการติดตาม ตรวจสอบ ความก้าวหน้าของงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางธรรมชาติของทั่วโลก ศวท. คาดหวังว่า แผนที่ความรู้เรื่อง ยางธรรมชาตินี้สามารถสนับสนุนและใช้ประโยชน์ในการติดตามรับรู้ให้เท่าทัน กับสถานการณ์โลก ใช้วางแผนนโยบายในการวิจัยพัฒนาเรื่องยางธรรมชาติของประเทศต่อไป

คำสำคัญ
ยางธรรมชาติ / Natural Rubber / บทความวิจัย / สิทธิบัตร / วิเคราะห์ / แผนที่

รายงานสารสนเทศเชิงวิเคราะห์  แผนที่ความรู้ (สิทธิบัตร งานวิจัย)
ยางธรรมชาติ

Patent Map / Knowledge map
Natural Rubber

สารสนเทศเชิงวิเคราะห์  ฉบับที่
5/2551

เรียบเรียงโดย
รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

PDF Download

21 ต.ค. 2552
0
แชร์หน้านี้: