หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ การจัดการความรู้ (KM) เคล็ดลับในการจัดการคนทำงานระยะไกล
เคล็ดลับในการจัดการคนทำงานระยะไกล
13 ส.ค. 2564
0
การจัดการความรู้ (KM)

ในขณะองค์กรมีความสามารถที่จะให้การฝึกหัดและการสนับสนุนที่มากกว่าสำหรับผู้จัดการระยะไกล องค์กรต้องตอบคำถาม เช่น ผู้จัดการระยะไกลควรมีทักษะอะไร ผู้จัดการระยะไกลต้องการรูปแบบการจัดการที่แตกต่างใช่ไหม อะไรเป็นเกณฑ์ที่ควรจะถูกใช้ในการเลือกผู้จัดการระยะไกลคนใหม่

เหล่านี้เป็นคำถามที่สำคัญสำหรับองค์กรเพื่อตอบและแก้ปัญหา ในสภาพแวดล้อมระยะไกล โดยปราศจากคำแนะนำและการสนับสนุนที่เหมาะสม ง่ายที่ผู้จัดการจะตกลงไปในหนึ่งของสองกับดัก
กับดักแรกกลายเป็นผู้จัดการที่จู้จี้ มีความกังวลเกี่ยวกับไม่สามารถเห็นการปฏิบัติของพนักงานทำให้ผู้จัดการ เช่น ควบคุมวิธีที่งานสำเร็จ และติดตามกิจกรรมอย่างใกล้ชิด กับดักที่สองเป็นผู้จัดการที่ละเว้นหน้าที่ ซึ่งพนักงานอยู่นอกสายตา ยังไม่อยู่ในใจ ทำให้ผู้จัดการละเลยที่จะให้รายละเอียด, คำแนะนำ, การตอบกลับ และในที่สุดเวลาสำหรับคำถามและการสนับสนุน

ผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพจะมีความเป็นผู้นำ, การสื่อสาร และทักษะการชี้แนะที่แข็งแรง เพื่อ
– ร่างวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน
– อธิบาย purpose ข้างหลังวัตถุประสงค์
– จัดให้มีแหล่งทรัพยากรเพื่อดำเนินวัตถุประสงค์
– ทำให้พนักงานบ่งชี้วิธีตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
– จัดให้มีการสนับสนุนเชิงบวก
– ฟังและให้คำแนะนำเมื่อถูกต้องการ

พฤติกรรมเหล่านี้เป็นเครื่องหมายแสดงว่ามีคุณภาพสูงของการจัดการที่มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมอย่างไรก็ได้ แต่สำคัญเมื่อจัดการจากระยะไกล

ดังนั้นเคล็ดลับของการจัดการระยะไกลคือเลี่ยงกับดักการจัดการมากเกินไปหรือน้อยเกินไป, ขยายอะไรที่เป็นการปฏิบัติการจัดการที่มีประสิทธิภาพในบริบทอะไรก็ได้ และใช้การปฏิบัติเหล่านี้อย่างรอบคอบและมั่นคง ในขณะที่เคลื่อนผ่านการระบาด องค์กรจะต้องการทำให้แน่ใจว่ามีโปรแกรมที่น่าเชื่อถือสำหรับการพัฒนาและการฝึกหัดผู้จัดการ โปรแกรมนี้สามารถช่วยผู้จัดการทุกคน รวมถึงผู้จัดการซึ่งอยู่ในหนึ่งของกับดักผู้จัดการระยะไกล ยังสามารถป้องกันผู้จัดการระยะไกลใหม่จากการเริ่มต้นในหนทางการจัดการที่ละเว้นหน้าที่หรือการจัดการที่น้อยเกินไป

การปฏิบัติการจัดการที่น่าเชื่อถือดำเนินการอย่างรอบคอบและมั่นคง เป็นเคล็ดลับของการจัดการระยะไกลที่ประสบผลสำเร็จ

ที่มา: Elissa Tucker (February 26, 2021). Secret to Managing Remote Workers. Retrieved August 6, 2021, from https://www.apqc.org/blog/secret-managing-remote-workers

แชร์หน้านี้: