หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ การจัดการความรู้ (KM) แนวโน้ม 10 อันดับแรกที่เป็นตัวกำหนด KM ในปี 2019
แนวโน้ม 10 อันดับแรกที่เป็นตัวกำหนด KM ในปี 2019
25 มี.ค. 2562
0
การจัดการความรู้ (KM)

APQC (American Productivity & Quality Center) ได้สอบถามไปยังผู้เชี่ยวชาญด้าน KM จำนวน 400 คน เมื่อประมาณเดือนธันวาคม 2561 เกี่ยวกับแนวโน้มทีจะมีผลต่อ KM ในปี 2019 ผลออกมาได้ดังรูปแผนภูมิด้านล่าง แสดงเปอร์เซ็นต์ของผู้เชี่ยวชาญที่คิดว่าแนวโน้มนั้นจะมีผลต่อ KM ในปี 2019


ที่มา: Lauren Trees (2019, January 25). Agile and Design Thinking Top List of 2019 Knowledge Management Trends. APQC. Retrieved March 14, 2019, from https://www.apqc.org/blog/agile-and-design-thinking-top-list-2019-knowledge-management-trends

แชร์หน้านี้: