หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ การจัดการความรู้ (KM) วิธีการและเครื่องมือ KM
วิธีการและเครื่องมือ KM
19 ม.ค. 2554
0
การจัดการความรู้ (KM)

Asian Productivity Organization (APO) ได้เสนอวิธีการและเครื่องมือการจัดการความรู้เพื่อให้หน่วยงานพิจารณาเลือก ใช้ให้เหมาะสมตามกระบวนการของการจัดการความรู้ 6 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : การค้นหาว่าองค์กรมีความรู้อะไรบ้าง ในรูแบบใด อยู่ที่ใคร และความรู้จำเป็นต่อองค์กรมีอะไรบ้าง (Identifying the Knowledge)
วิธีการและเครื่องมือที่เสนอเพื่อพิจารณา

 • APO Knowledge Management Assessment Tool
 • Knowledge Cafes
 • Communities of Practice
 • Advanced Search Tools
 • Knowledge Clusters
 • Expert Locator
 • Collaborative Virtual Workspaces
 • Knowledge Mapping
 • KM Maturity Model
 • Mentor/Mentee

 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างความรู้ (Creating Knowledge)
วิธีการและเครื่องมือที่เสนอเพื่อพิจารณา

 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดเก็บความรู้ (Storing Knowledge)
วิธีการและเครื่องมือที่เสนอเพื่อพิจารณา

 • Learning Reviews
 • After Action Reviews
 • Knowledge Cafes
 • Communities of Practice
 • Taxonomy
 • Document Libraries
 • Knowledge Bases (Wikis, etc.)
 • Blogs
 • Voice and VOIP
 • Knowledge Clusters
 • Expert Locator
 • Collaborative Virtual Workspaces
 • Knowledge Portal
 • Video Sharing

 

ขั้นตอนที่ 4 : การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ (Sharing Knowledge)
วิธีการและเครื่องมือที่เสนอเพื่อพิจารณา

 • Peer Assist
 • Learning Reviews
 • After Action Reviews
 • Storytelling
 • Communities of Practice
 • Collaborative Physical Workspaces
 • Knowledge Cafes
 • Communities of Practice
 • Taxonomy

 

ขั้นตอนที่ 5 : การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ (Sharing Knowledge)
วิธีการและเครื่องมือที่เสนอเพื่อพิจารณา

 • Document Libraries
 • Knowledge Bases (Wikis, etc.)
 • Blogs
 • Social Networking Services
 • Voice and VOIP
 • Knowledge Clusters
 • Expert Locator
 • Collaborative Virtual Workspaces
 • Knowledge Portal
 • Video Sharing
 • Mentor/Mentee

 

ขั้นตอนที่ 6 : การนำความรู้ไปใช้ (Applying Knowledge)
วิธีการและเครื่องมือที่เสนอเพื่อพิจารณา

 • Peer Assist
 • Collaborative Physical Workspaces
 • Knowledge Cafes
 • Communities of Practice
 • Taxonomy
 • Document Libraries
 • Knowledge Bases (Wikis, etc.)
 • Blogs
 • Advanced Search
 • Knowledge Clusters
 • Expert Locator
 • Collaborative Virtual Workspaces
 • Knowledge Worker Competency Plan
 • Mentor/Mentee
 • Knowledge Portal

ทั้งนี้ จะได้นำเสนอวิธีการและเครื่องมือแต่ละประเภทต่อไป


รายการอ้างอิง: Asian Productivity Organization. Knowledge Management Tools and Tecniques Manual. Japan : Asian Productivity Organization, 2010.

แชร์หน้านี้: