หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ การจัดการความรู้ (KM) การจัดการความรู้ กรณีศึกษา Qian Hu Corporation Lim
การจัดการความรู้ กรณีศึกษา Qian Hu Corporation Lim
19 ม.ค. 2554
0
การจัดการความรู้ (KM)

เรียนรู้กรณีศึกษาการจัดการความรู้ของ Qian Hu Corporation Limited บริษัทผู้นำธุรกิจส่งออกปลาสวยงาม ที่มียอดการส่งออกปลาแต่ละเดือนกว่า 500,000 ตัว มากกว่า 1,000 สายพันธุ์ เพื่อจำหน่ายใน 60 ประเทศทั่วโลก ซึ่งนับเป็นผู้มีส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้สิงคโปร์ก้าวขึ้นสู่ประเทศผู้นำ การส่งออกปลาสวยงามระดับโลก ด้วยยอดการส่งออกรวม 30% ของตลาดโลก

ตัวอย่างหัวข้อที่นำเสนอ อาทิ

  1. ตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการประยุกต์ใช่ KM
  2. การสร้างสรรค์คุณค่าผ่านกลยุทธ์ KM
  3. ขั้นตอนการดำเนินการ
  4. ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
  5. การคัดเลือกและการประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือเพื่อการจัดการความรู้
  6. การสร้างความตระหนักภายในและภายนอกองค์กร
  7. การติดตามและการวัดผล
แชร์หน้านี้: