หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ การจัดการความรู้ (KM) KM Experiences in IE Singapore
KM Experiences in IE Singapore
20 ม.ค. 2554
0
การจัดการความรู้ (KM)

IE Singapore หรือ International Enterprise Singapore มีสาขาอยู่หลายประเทศทั่วโลกด้วยการที่ต้องทำหน้าที่สนับสนุนให้มีการลงทุน ของต่างประเทศเพือให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ IE Singapore เองก็มีการจัดการความรู้ หรือ KM ด้วยเช่นกัน  ด้วยเหตุผล:

  • เห็นว่า KM จะเป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนา IE
  • มีความต้องการในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการตลาดและอุตสาหกรรมใหม่
  • สารสนเทศทะลักทะลายในองค์กร  จากอินเทอร์เน็ต ฟอรัม การแสดงนิทรรศการสินค้า และสื่อต่างๆ
  • การลาออกของพนักงาน

IE Singapore นำ KM มาใช้ในองค์กร ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 และมีพัฒนาการเรื่อยมา ดังนี้

ค.ศ. 2003 ชี้ให้เห็นว่า KM เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของ IE
ค.ศ. 2005 มีการจัดตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี CEO ของ IE เป็นประธาน
ค.ศ. 2006 มีการสร้างความตระหนักในเรื่อง KM และให้การศึกษาแก่พนักงานในการจัดการ “ความรู้”
ค.ศ. 2007 เริ่ม Information Management Blueprint Study
ค.ศ. 2008 มีอินทราเน็ต เป็นเว็บ 2.0
ค.ศ. 2009

 

มีระบบ e-mail filing system โดยบังคับให้พนักงานทุกคนเก็บ e-mail ไว้ในองค์กรจัดใส่เข้าโฟล์เดอร์ แบ่งเป็น Personal folder ซึ่งเมลจะถูกภายใน 90 วัน โดยที่คนอื่นๆ ไม่เห็น และ Company folder คนอื่นๆ สามารถอ่านได้ ซึ่งระบบ e-mail filing system นี้ เมลทุกฉบับ ไม่สามารถส่งออกได้ ถ้าไม่จัดเก็บก่อน ทั้งนี้ระบบจะกัน ไม่ให้มีการ forward Gov-email ไปที่ Freemail เช่น Yahoo เนื่องจากไม่ให้มีการใช้ Free mail ในสำนักงาน
มีการกระจายหรือแจกจ่ายความรู้
ค.ศ. 2010 มี Knowledge Center
มี Teams@IE Page เชื่อมระหว่างแต่ละ department ของ IE
มี Story Telling
มี Knowledge & Info. Audit

Best practices ของ IE

  • ทำให้เห็นว่า KM เป็นเรื่องธรรมดาในการทำงาน
  • จัดหาการเข้าถึงความรู้ที่มีความสัมพันธ์กัน
  • ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้า จากบนลงล่าง
  • ทำให้เห็นว่าวัฒนธรรมเปลี่ยนเกิดจาก KM
  • ทำให้เกิด KM กับกลุ่มโครงการเล็กๆ ก่อน
  • ติดตามความสามารถและวิเคราะห์ผลสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ก้าวต่อไปของ IE

ค.ศ. 2011 พัฒนา Knowledge Center ต่อ โดย re-define contribution
Transfer of Critical Knowledge
ในระบบอินทราเน็ต ปรับปรุง Taxonomy, IA และ Search
ค.ศ. 2012 มี Knowledge & Info. Audit
แชร์หน้านี้: