หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ การจัดการความรู้ (KM) ความล้มเหลวในการทำ KM
ความล้มเหลวในการทำ KM
20 ม.ค. 2554
0
การจัดการความรู้ (KM)

เก็บตกจากการฟังบรรยายของ Professor Hong Lee แห่ง Kwangwoon University ที่มาพูดให้ฟังเรื่อง KM of Public Organization in Korea ใน Study Meeitng of Knowledge Management in Public Sector ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2553 ที่เมืองชุนชอน ประเทศเกาหลีใต้ นั้น  Prof. Lee พูดทิ้งท้ายหลังจากที่ได้ยกกรณีศึกษาการใช้ KM เข้ามาช่วยแก้ปัญหาทางด่วน (หาอ่านได้จาก KM กับการแก้ปัญหาทางด่วน) ว่า ปัจจัยที่ทำให้ล้มเหลวในการจัดการความรู้ เกิดจาก

  1. การดำเนินการที่ไม่มีการเชื่อมโยงสู่เป้าหมายทางยุทธศาตร์
  2. การดำเนินการที่เน้นที่ระบบจัดเก็บ ซึ่งเป็นเพียงเทคโนโลยีเท่านั้น
  3. การไม่ประสบความสำเร็จในการสร้างความผูกพันกับผู้บริหารระดับสูง
  4. การไม่ประสบความสำเร็จในการสร้างทีม KM ที่เข้มแข็ง
แชร์หน้านี้: