หน้าแรก คลังความรู้ ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญขององค์กรระหว่างประเทศ
ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญขององค์กรระหว่างประเทศ
26 มี.ค. 2564
0
นานาสาระน่ารู้

บริษัท company2newmarket ได้นำเสนอ 5 ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญขององค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งได้ข้อมูลจากการวิจัยของบริษัทและหลายโครงการเกี่ยวกับลูกค้าของหลากหลายตลาดและอุตสาหกรรม

ปัจจัยที่ 1: ความสามารถระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Competence)

จากประสบการณ์ของบริษัท soft skills เช่น ความสามารถในการพัฒนาและทำให้เครือข่ายระหว่างประเทศเติบโต, จัดการทีมระหว่างวัฒนธรรม, ได้ลูกค้าในตลาดต่างประเทศ หรือเรียนรู้และปรับเข้าอย่างประสบผลสำเร็จกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกำลังเพิ่มความสำคัญมากขึ้น

 

ปัจจัยที่ 2: ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเอกลักษณ์ (Unique Products and Services)

ไม่มีลูกค้าจะซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้ผลิตต่างประเทศ ถ้าผลิตภัณฑ์และบริการไม่มีประโยชน์เฉพาะ เช่น ราคาถูกกว่า คุณภาพดีกว่า หรือความสามารถสูงกว่า

 

ปัจจัยที่ 3: การวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดในด้านต่างๆ ทำให้การตัดสินใจมีคุณภาพ (Market Intelligence drives the Quality of Decisions)

 

ปัจจัยที่ 4: กระบวนการพัฒนาตลาดที่มีโครงสร้าง (Structured Market Development Process)

การประยุกต์ใช้กระบวนการพัฒนาตลาดที่มีโครงสร้างโดยองค์กรระหว่างประเทศจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า ดังนั้นบริษัทได้พัฒนากระบวนการ company2newmarket ซึ่งช่วยสนับสนุนลูกค้าให้ได้ลูกค้าใหม่ในตลาดต่างประเทศใหม่ในเวลาสั้นกว่า ใช้ทรัพยากรน้อยกว่า และมีความเสี่ยงต่ำกว่า

 

ปัจจัยที่ 5: การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Risk Management)

 

ที่มา: company2newmarket. Five Key Success Factors of International Organizations. Retrieved January 23, 2021, from https://www.company2newmarket.com/company2newmarket/aktuelles/BlogEnglish/2015-08-11-Five-key-success-factors-of-international-organizations.php

 

แชร์หน้านี้: