หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ คลัง VDO วันละนิดวิทย์เทคโน ระบบ ISO คืออะไร?
ระบบ ISO คืออะไร?
23 มี.ค. 2554
0
วันละนิดวิทย์เทคโน

รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน ระบบ ISO คืออะไร?

ISO มาจากคำว่า International Organization for Standardization (ISO) เป็นมาตรฐานการวัดคุณภาพองค์กรต่างๆ เพื่อรับรองระบบการบริหารและการดำเนินงานขององค์กรในแต่ละประเทศเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

ตัวเลขที่อยู่ด้านหลังคำว่า ISO นั้น หมายถึง สินค้าและบริการที่แตกต่างกัน เช่น โรงแรม ภัตตาคาร สนามบิน และ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ระดับของมาตรฐานการวัดคุณภาพจะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

  1. ISO9000
  2. ISO9001
  3. ISO9002
  4. ISO9003

ซึ่งเป็นการวัดคุณภาพจากการจัดการขององค์กร และ ISO14000 จะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อม

การจัดทำระบบคุณภาพ ISO มีข้อดีคือ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริการว่าได้รับการคุ้มครองทั้งในเรื่องของ คุณภาพ และ ความปลอดภัย

แชร์หน้านี้: