หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ นานาสาระน่ารู้ ดัชนีเมืองอัจฉริยะปี 2023 โดย IMD (IMD Smart City Index 2023)
ดัชนีเมืองอัจฉริยะปี 2023 โดย IMD (IMD Smart City Index 2023)
2 ก.พ. 2567
0
คลังความรู้
นานาสาระน่ารู้

หลายคนอาจเคยได้ยินดัชนีเมืองอัจฉริยะของ IMD แต่ไม่รู้ว่าคืออะไร วันนี้จะเป็นโอกาสดีที่เราจะมาทำความรู้จักดัชนีเมืองอัจฉริยะปี 2023 วิธีการจัดอันดับและผลการจัดอันดับเมืองอัจฉริยะของปี 2023

รู้จักดัชนีเมืองอัจฉริยะปี 2023
ดัชนีเมืองอัจฉริยะเป็นการจัดอันดับเมืองอัจฉริยะในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยในปี 2023 มี 141 เมือง ได้รับการจัดอันดับโดย IMD ผลการจัดอันดับเผยแพร่ไว้ที่ https://www.imd.org/wp-content/uploads/2023/04/smartcityindex-2023-v7.pdf ในปี 2022 ไม่มีการจัดอันดับโดย IMD มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับการจัดอันดับในปี 2023 คือ 1. The World Smart Sustainable Cities Organization (WeGO) เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ IMD ทางด้านความรู้ 2. จำนวนเมืองที่ได้รับการจัดอันดับเพิ่มจาก 118 เมือง ในปี 2021 เป็น 141 เมือง ในปี 2023 เพื่อมุ่งไปที่การจัดอันดับของทั่วโลก และ 3. วิธีการที่ใช้ในการจัดอันดับของปี 2023 ได้รับการปรับให้ดีขึ้น

วิธีการจัดอันดับของปี 2023
ดัชนีเมืองอัจฉริยะปี 2023 ประเมินการรับรู้ (perception) ของผู้อยู่อาศัย 120 คนในแต่ละเมือง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 1. โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในเมืองของตน และ 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในเมืองของตน โดยภายใต้ 2 ประเด็นนี้จะมีการประเมินประเด็นย่อย 5 ประเด็น คือ สุขภาพและความปลอดภัย ความคล่องตัว กิจกรรม โอกาส และการกำกับดูแล คะแนนสุดท้ายของแต่ละเมืองถูกคำนวณโดยใช้การรับรู้ของการสำรวจในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีน้ำหนัก 3:2:1 สำหรับปี 2023:2021:2020 ทั้งนี้เมืองต่างๆ ที่ถูกสำรวจจะได้รับการแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตามคะแนนดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index หรือ HDI) ของ Global Data Lab ของเมืองที่ตนอยู่อาศัย ภายในกลุ่ม HDI แต่ละกลุ่ม เมืองจะได้รับ ‘ระดับคะแนน’ (AAA ถึง D) ขึ้นอยู่กับคะแนนการรับรู้ของเมืองหนึ่งๆ เทียบกับคะแนนของเมืองอื่นๆ ทั้งหมดในกลุ่มเดียวกัน

ผลการจัดอันดับของปี 2023
เมือง Zurich ประเทศ Switzerland ได้อันดับ 1 รองลงมา คือ เมือง Oslo ประเทศ Norway ถัดมาเป็นเมือง Canberra ประเทศ Australia อันดับ 4 คือ เมือง Copenhagen ประเทศ Denmark ส่วนอันดับ 5 คือ Lausanne ประเทศ Switzerland อันดับ 6 คือ เมือง London ประเทศ United Kingdom อันดับ 7 คือ เมือง Singapore อันดับ 8 คือ เมือง Helsinki ประเทศ Finland อันดับ 9 คือ เมือง Geneva ประเทศ Switzerland และอันดับ 10 คือ เมือง Stockholm ประเทศ Sweden ในขณะที่ประเทศไทยมี Bangkok เพียงเมืองเดียวเข้าร่วมในการจัดอันดับ โดยได้อันดับ 88 ส่วนในปี 2021 ได้อันดับ 86

ถ้าไม่รวมเมือง Abu Dhabi และ Dubai ประเทศ United Arab Emirates เมืองทั้งหมดที่ติด 20 อันดับแรก มาจาก Europe หรือ Asia-Pacific ไม่พบเมืองจาก America หรือ Africa ใน 20 อันดับแรก เมือง New York ประเทศ USA ได้อันดับที่ 22 ในขณะที่เมือง Cairo ประเทศ Egypt มีอันดับ 108 เป็นเมืองใน Africa ที่มีอันดับดีสุด เมือง Medellin ประเทศ Colombia ได้อันดับ 118 เป็นเมืองที่มีอันดับดีสุดใน South America จากเมืองที่ติด 20 อันดับแรก มีอยู่ 6 เมือง มีผลการจัดอันดับดีขึ้นเรื่อยๆ หรือคงที่ในช่วงปี 2019 ถึง 2023 ได้แก่ 1. เมือง Zurich 2. เมือง Oslo 3. เมือง Singapore 4. เมือง Beijing ประเทศ China 5. เมือง Seoul ประเทศ South Korea 6. เมือง Hong Kong เมืองขนาดใหญ่ไม่จำเป็นว่าจะได้อันดับที่ดี เช่น เมือง Boston ประเทศ USA มีอันดับ 34 และเมือง Paris ประเทศ France มีอันดับ 46

Bangkok มีอันดับ 88 ในปี 2023 จากการจัดอันดับประเทศทั้งหมดทั่วโลก 141 ประเทศ และมีอันดับ 86 ในปี 2021 จากการจัดอันดับของประเทศทั้งหมด 118 ประเทศ แสดงว่า Bangkok ยังคงรักษาอันดับที่ค่อนไปทางที่ไม่ดีในช่วงปี 2021 และ 2023 ทำให้ต้องพัฒนาอีกหลายด้านเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีเพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้อาศัยในเมืองดีขึ้น จะทำให้ในปี 2024 คงได้ข่าวดีว่า Bangkok มีอันดับที่ดีขึ้นมาก

ที่มา: IMD (2023). IMD Smart City Index Report 2023. https://www.imd.org/wp-content/uploads/2023/04/smartcityindex-2023-v7.pdf

 

 

แชร์หน้านี้: