หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ เอกสารเผยแพร่ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545 – 2549
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545 – 2549
10 เม.ย. 2552
0
เอกสารเผยแพร่
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. 2545 – 2549
(PDF)
10 เม.ย. 2552
0
แชร์หน้านี้: