หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ การจัดการความรู้ (KM) 4 ขั้นตอนหลักเพื่อ benchmarking ที่มีประสิทธิภาพ
4 ขั้นตอนหลักเพื่อ benchmarking ที่มีประสิทธิภาพ
17 ส.ค. 2564
0
การจัดการความรู้ (KM)

1. ระบุขอบเขต
ยิ่งขอบเขตชัดเจน ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า ที่ APQC (American Productivity and Quality Center) บ่อยครั้งช่วยหลายองค์กรระบุอะไรอยู่ในขอบเขต โดยเริ่มด้วยอะไรอยู่นอกขอบเขต ต่อมาทำให้ขอบเขตแคบลงอย่างระมัดระวังซึ่งสามารถถูกสื่อสารและจัดการ การทำให้แคบเป็นเสมอ ๆ สิ่งที่ดีกว่าในการระบุขอบเขต ผิดขั้นตอนมากที่สุดที่เห็นเมื่อช่วยองค์กรในการระบุขอบเขต คือ กว้างมากเกินไปของขอบเขต

2. บ่งชี้ผลลัพธ์ที่จำเพาะซึ่งถูกคาดหวัง
วิธีที่ใช้เพื่อรวบรวมรายละเอียดจะถูกควบคุมโดยผลลัพธ์ที่จำเพาะซึ่งถูกต้องการ ตัวอย่างเช่น ถ้าผลลัพธ์คือเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ การสำรวจเป็นสิ่งจำเป็น และการสำรวจควรรวมถึงคำจำกัดความที่ชัดเจนสำหรับการตอบสนองเชิงปริมาณ

3. ออกแบบวิธีรวบรวมข้อมูล
ในการออกแบบวิธีรวบรวมข้อมูล จะต้องการระบุวิธีรวบรวมข้อมูลที่ดีที่สุดและจะรวบรวมจากใคร หลักคือทำให้สั้น ไม่มีใครต้องการที่จะใช้เวลา 36 ชั่วโมงล่าขยะเพื่อตอบคำถาม การมีส่วนร่วมและการตอบสนองที่ประสบผลสำเร็จจะขึ้นอยู่กับความยากที่คนอื่น ๆ รับรู้คำถามและใช้เวลาเท่าไรจะตอบคำถาม สำหรับการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ หลักทั่วไปคือในขณะบุคคลหนึ่งสามารถตอบ ข้อมูลที่ถูกต้องการผู้ตอบหยั่งรู้หรือรู้อย่างแน่นอนที่ที่จะค้นพบ

4. จัดการอย่างดี
เมื่อมีขอบเขตที่ชัดเจน, รู้สิ่งที่ต้องการเรียนรู้ และวิธีการได้รับการออกแบบ ถึงเวลาที่จะจัดการ

ที่มา: Lisa Higgins (June 7, 2021). How to Start Benchmarking. Retrieved August 6, 2021, from https://www.apqc.org/blog/how-start-benchmarking

แชร์หน้านี้: