หน้าแรก คลังความรู้ เทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
เทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
21 ต.ค. 2552
0
สารสนเทศวิเคราะห์

ศวท./ STKS วิเคราะห์บทความวิจัยและสิทธิบัตร เรื่องเทคโนโลยีฮาร์ดดิสไดรฟ์ จากฐานข้อมูลวิชาการ ISI:WOS และ Delphion ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ วารสารที่มีการตีพิมพ์เรื่อง HDD และได้รับการอ้างอิงสูงสุด คือ IEEE Transactions on Magnetics โดยบทความที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดเท่ากับ 31 ครั้ง มาจากผู้แต่งสถาบัน Dept. Mech. Engn.; Univ. Calif Berkeley, USA. จัดลำดับหน่วยงานผู้นำการวิจัยเรื่อง HDD คือ  Nanyang Tech. Univ.; Singapore  คำสำคัญที่พบสูงสุด คือ design / microactuator รายงานแสดง Profile หน่วยงาน Top 10 พร้อมแผนที่

ผลการวิเคราะห์สิทธิบัตร พบว่าบริษัท Samsung Electronics Co. ltd. เป็นผู้นำสูงสุด ทั้ง Granted Patents และ Application Patents คำศัพท์ที่พบสูงสุด คือ head / mount / actuator / rotate

คำสำคัญ
ฮาร์ดดิสไดรฟ์ / บทความวิจัย / สิทธิบัตร / วิเคราะห์ / แผนที่

รายงานสารสนเทศเชิงวิเคราะห์  แผนที่ความรู้ (สิทธิบัตร งานวิจัย)
ฮาร์ดดิสไดรฟ์

Patent Map / Knowledge map
Hard Disk Drive

สารสนเทศเชิงวิเคราะห์  ฉบับที่
8/2551 – เมษายน 2551

เรียบเรียงโดย
รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

PDF Download

21 ต.ค. 2552
0
แชร์หน้านี้: