หน้าแรก คลังความรู้ คู่มือการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นวิศวกรรม
คู่มือการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นวิศวกรรม
8 มิ.ย. 2563
0
เอกสารเผยแพร่

การจัดกิจกรรมการเรียนให้บรรดวัตถุประสงค์ตามแนวทางของหนังสือเล่มนี้ “ผู้สอนควรระลึกเสมอว่าป้าหมาย คือ การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ขั้นตอน วิธีการ และมีประสบการณ์ การออกแบบและสร้างสิ่งใหม่หรือแปลกจากเดิมและมีคุณค่า ซึ่งเรียกว่า “นวัตกรรม” รวมทั้งเกิดแรงบันดาลใจที่จะมีอาชีพวิศวกรและอาชีพนวัตกรในอนาคต ด้วยเหตุนี้ การเรียนการสอนจึงควรนั้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ใน “กระบวนการพัฒนานวัตกรรม” อย่างครบถ้วน ผ่านกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างชิ้นงานจริง ที่เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน จึงไม่จำเป็นต้องให้ผู้เรียนสร้างชิ้นงานระดับสูง เงินลงทุนมาก ใช้เวลานาน เกินศักยภาพของผู้เรียน จนเกิดปัญหาหรือความเครียดในระหว่างทำงาน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิตความทรงจำด้านลบ”

ดาวน์โหลดหนังสือ 
 คลิกที่นี่เพื่อแสดงผลในรูปแบบ e-Book แบบ Flip

8 มิ.ย. 2563
0
แชร์หน้านี้: