หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ นานาสาระน่ารู้ STKS จัดสัมมนาเรื่อง Empowering Research with Elsevier
STKS จัดสัมมนาเรื่อง Empowering Research with Elsevier
23 ส.ค. 2560
0
นานาสาระน่ารู้

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ร่วมกับสำนักพิมพ์ Elsevier B.V. ได้จัดสัมมนาการบรรยายเรื่อง Empowering Research with Elsevier ณ ห้อง Auditorium 113 อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย วิทยากรโดย คุณนัฐพล สีสุรักษ์ ผู้ฝึกอบรมจากสำนักพิมพ์ Elsevier ประเทศไทย หัวข้อการบรรยายที่สำคัญ คือ Searching for Research Contents (ชุดข้อมูล Elsevier Research Platform : ScienceDirect, Scopus และ Mendeley) และ Journal Evaluation in Research Work (ชุด Journal Metrics : SJR , SNIP และ CiteScore) มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา จำนวน 26 คน

  

  

  

 

23 ส.ค. 2560
0
แชร์หน้านี้: