หน้าแรก คลังความรู้ รถยนต์แห่งอนาคต
รถยนต์แห่งอนาคต
24 พ.ค. 2552
0
สารสนเทศวิเคราะห์

ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่สำคัญในภูมิภาค มีรายได้จากการส่งออกมากกว่า 3 แสนล้านบาทต่อปี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. กำหนดยุทธศาสตร์ในการวิจัยพัฒนาในช่วงปี 2550-2554  โดยมีคลัสเตอร์ยานยนต์และการจราจรมุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ และช่วยพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีแก่ผู้ผลิตโดยเฉพาะตลาดยานยนต์เอนกประสงค์ในภาคการเกษตร รวมถึงรถยนต์ประหยัดพลังงาน Eco Car ฯลฯ

ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS ขอนำเสนอรายงานแผนที่ความรู้จากเอกสารสิทธิบัตร Patent งานวิจัยตีพิมพ์ Research Publication บทความด้านการตลาดMarket Information ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรถยนต์แห่งอนาคตประเภท Hybrid Car, Electric Car, Hydrogen Carโดยรวบรวมเอกสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติจากแหล่งข้อมูลวิชาการออนไลน์ที่สำคัญ

บทคัดย่อ

ผลการวิเคราะห์เอกสารสิทธิบัตรเรื่อง Hybrid, Hydrogen, Electric Car พบมีจำนวนมากกว่า 8,000 เรื่อง จากสำนักงานสิทธิบัตรที่สำคัญ5 แห่งของโลก คือ US,EP,JP,DE,WO  พบบริษัท Toyota Motor Corp เป็นผู้นำอันดับ 1 ตามดวยบริษัท Nissan Motor Co.Ltd. มีการขอยื่นจดมากที่สุด โดยในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ปี 1999 เป็นต้นมามีการขอยืนจดเรื่องนี้สูงขึ้นตามลำดับต่อเนื่อง ปี 2007 มีจำนวน 933 เรื่อง จัดตามหมวดหมู่ B60K B –  Operations : Transportation Vehicles  สูงสุด 2,981 เรื่อง กลุ่มคำที่ปรากฎในเอกสารสิทธิบัตรสูงสุดได้แก่ transmission clutch, gear, engine, torque

เอกสารงานวิจัยพบสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศผู้นำการวิจัยเรื่องนี้ โดยหน่วยงาน Univ.Michigan จัดเป็นการวิจัยในสาขา Engineering, Electrical & Electronicสูงสุด ประเทศในกลุ่มเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้

รายงานการตลาดและธุรกิจ พบมีรายงานที่สำคัญวิเคราะห์ถึงแนวโน้มตลาดของรถยนต์ประเภทนี้ซึ่งให้ความเห็นว่าตลาดจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประมาณการว่าสหรัฐอเมริการจะมียอดขายถึง 1 ล้านคันในปี ค.ศ.2012

คำสำคัญ
รถยนต์ / ไฮบริด / ไฟฟ้า / ไฮโดรเจน/แผนที่/สิทธิบัตร/งานวิจัย

รายงานสารสนเทศเชิงวิเคราะห์  แผนที่ความรู้ (สิทธิบัตร งานวิจัย)
รถยนต์แห่งอนาคต

Patent Map / Knowledge map
Hybrid, Hydrogen, Electric Car

สารสนเทศเชิงวิเคราะห์  ฉบับที่
1 /2552 – 31 ตุลาคม 2551

เรียบเรียงโดย
รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

PDF Download

 

24 พ.ค. 2552
0
แชร์หน้านี้: