หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ คลัง VDO วันละนิดวิทย์เทคโน DNA สำคัญอย่างไร
DNA สำคัญอย่างไร
23 พ.ย. 2553
0
วันละนิดวิทย์เทคโน

รายการวันละนิดวิทย์เทคโน กับสวทช. กระทรวงวิทย์
ชุดที่ 2 เทคโนโลยีชีวภาพ ตอน DNA สำคัญอย่างไร

ดีเอ็นเอ คือ สารพันธุกรรมที่ส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรม มีลักษณะเป็นเกลียวคู่คล้ายบันไดเวียนอยู่ในไมโครโซมและไมโทรคอนเดรียของ สิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ดีเอ็นเอจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในคน พืช และสัตว์แล้ว ยังทำหน้าที่เก็บรักษาและถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมซึ่งมีความสำคัญต่อการกำหนด ลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิต ทำให้เราสามารถสืบทอดลักษณะประจำพันธุ์และดำรงเผ่าพันธุ์จากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง

แชร์หน้านี้: