หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ เอกสารเผยแพร่ หนังสือคู่มือโควิด-19
หนังสือคู่มือโควิด-19
26 ม.ค. 2564
0
เอกสารเผยแพร่
คู่มือโควิด-19

คู่มือโควิด-19

ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์
ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เอกสารนี้ทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19
สามารถเผยแพร่ได้ในวงกว้างโดยไม่ต้องขออนุญาต
*** ขอสงวนสิทธิ์ห้ามนำไปตีพิมพ์เพื่อจัดจำหน่ายทางการค้า ***
เผยแพร่ครั้งแรก มกราคม 2564

Disclaimer: ข้อมูลในเอกสารนี้ได้จากการประมวลข้อมูลจากหลายแหล่งอ้างอิง โดยหลักมาจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC, Centers for Disease Control and Prevention) ประเทศสหรัฐอเมริกา, องค์การอนามัยโลก (WHO, World Health Organization), เว็บไซต์ด้านวิชาการ เช่น วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ และสื่อสารมวลชนที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูง ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลการปฏิบัติตนบางอย่างที่แตกต่างออกไป ให้ถือปฏิบัติตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)

ดาวน์โหลดหนังสือ

สารบัญ
หมวดหมู่ คำถาม
ความรู้พื้นฐาน โคโรนาไวรัสชนิดใหม่คืออะไร?
ทำไมจึงเรียกว่า โควิด-19?
โควิด-19 พบครั้งแรกในประเทศจีนใช่หรือไม่?
การแพร่กระจาย ไวรัสแพร่กระจายอย่างไร?
อากาศร้อนช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้จริงหรือไม่?
ยุงหรือเห็บหมัดนำเชื้อไวรัสนี้ได้หรือไม่?
การป้องกันตัว ต้องป้องกันตัวเองอย่างไร?
การสวมหน้ากากอนามัยสำคัญอย่างไร?
มีข้อควรระวังเกี่ยวกับหน้ากากอะไรบ้าง?
หากต้องไปรักษาตัวด้วยโรคอื่นที่โรงพยาบาลช่วงโควิด-19 ระบาด จะปลอดภัยหรือไม่?
จะติดเชื้อจากจดหมายหรือพัสดุภัณฑ์ได้หรือไม่?
ยังบริจาคเลือดได้ไหม?
คนที่สวมคอนแทกต์เลนส์ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษหรือไม่?
น้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์ป้องกันโควิด-19 ได้หรือไม่?
การทำความสะอาดพื้นผิวและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ควรทำอย่างไร?
หากคนใกล้ชิดผู้ป่วย ถ้าป่วยหรือมีคนในบ้านป่วย ควรทำอย่างไร?
หากสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 ต้องทำอย่างไร?
การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ เด็กๆ มีความเสี่ยงที่จะป่วยจากโควิด-19 แค่ไหน?
เด็กๆ จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือไม่?
เด็กๆ ออกไปเล่นกับเพื่อนได้หรือไม่?
เด็กๆ ใช้เวลากับผู้สูงอายุหรือผู้มีโรคประจำตัวได้หรือไม่?
อาการป่วย โควิด-19 ทำให้เกิดอาการอย่างไรบ้าง?
เป็นไปได้หรือไม่ที่จะติดไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 พร้อมกัน?
การตรวจโรค เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเก็บตัวอย่างและตรวจที่บ้าน?
จำเป็นต้องตรวจการติดเชื้อแค่ไหน?
เมื่อใดควรเข้ารับการตรวจโควิด-19? และผลตรวจหมายความว่าอย่างไร?
ตรวจการติดเชื้อในอดีต (ตรวจแอนติบอดี) ได้อย่างไร? ผลการตรวจหมายความว่าอย่างไร?
เป็นไปได้หรือไม่ที่จะตรวจไวรัสไม่พบ แล้วต่อมาภายหลังตรวจพบไวรัส?
ผู้เสี่ยงป่วยหนัก ใครบ้างที่เสี่ยงจะป่วยหนักจากโควิด-19?
ควรงดยาใดบ้างหรือไม่ หากป่วยโควิด-19?
ผู้ทุพพลภาพมีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปหรือไม่?
ผู้ป่วยภูมิแพ้ตามฤดูกาล ผู้ป่วยโควิด-19 กับป่วยภูมิแพ้ตามฤดูกาล มีอาการแตกต่างกันอย่างไร?
การป่วยภูมิแพ้ตามฤดูกาล เพิ่มความเสี่ยงที่จะป่วยโควิด-19 หรือไม่ และหากติดโควิด-19 จะทำให้มีอาการหนักขึ้นหรือไม่?
การสวมหน้ากากอนามัยจะทำให้ลดอาการภูมิแพ้ตามฤดูกาลได้หรือไม่?
การตรวจสอบเส้นทางการติดเชื้อ การตรวจสอบเส้นทางการติดเชื้อ (contact tracing) คืออะไร?
ระหว่างการตรวจสอบ จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลส่วนตัวบ้าง?
หากผลตรวจพบว่าติดเชื้อ จะต้องทำอย่างไรบ้าง?
ใครบ้างที่ถือเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด (close contact) กับผู้ป่วยโควิด-19?
หากขณะนั้นใส่หน้ากาก จะถือว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือไม่?
หากเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด จะต้องตรวจโรคโควิด-19 หรือไม่?
หากเคยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับผู้ติดเชื้ออยู่ จะต้องทำอย่างไรบ้าง?
จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปติดตามการติดเชื้อไว้ในมือถือหรือไม่?
งานศพ มีความเสี่ยงแค่ไหนในการร่วมงานศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19?
ควรจัดการข้าวของของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 อย่างไร?
การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อข้าวของต่างๆ อย่างไร?
การทำความสะอาดแตกต่างจากการฆ่าเชื้ออย่างไร?
บริเวณที่พบผู้ป่วย จะดูดฝุ่นทำความสะอาดอย่างไรให้ปลอดภัย?
ควรทำความสะอาดแบบกิจวัตรอย่างไร? บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด?
ใครมีหน้าที่ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ?
คลื่นอัลตราซาวนด์, แสงยูวีความเข้มข้นสูง, หลอดแอลอีดีสีน้ำเงิน หรืออุโมงค์ฆ่าเชื้อ มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด?
ควรฉีดฆ่าเชื้อบริเวณที่โล่งนอกอาคาร, ทางเดิน และถนน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคหรือไม่?
สัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ ติดโควิด-19 จากสัตว์เลี้ยงหรือปศุสัตว์ได้หรือไม่?
ไวรัสก่อโรคโควิด-19 ติดอยู่บนผิวหนังหรือขนของสัตว์หรือไม่?
ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่เช็ดล้างมือกับสัตว์ได้หรือไม่?
นำสุนัขไปสวนสาธารณะได้หรือไม่?
นำสุนัขไปฝากเลี้ยงหรือทำความสะอาดได้หรือไม่?
หากสัตว์เลี้ยงป่วย และคิดว่าติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร?
สัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่นำเข้าปลอดภัยหรือไม่?
สัตว์ป่าแพร่กระจายโรคโควิด-19 ให้คนหรือสัตว์เลี้ยงได้หรือไม่?
ไวรัสก่อโรคโควิด-19 จะกลับสู่สิ่งแวดล้อมผ่านทางน้ำเสียและสัตว์ในธรรมชาติที่ติดเชื้อได้หรือไม่?
การรับมือของชุมชน ชุมชนจะรับมือและบรรเทาความรุนแรงของการระบาดโควิด-19 ได้อย่างไร?
อาหารและน้ำ ติดโควิด-19 จากอาหาร (รวมทั้งที่ซื้อกลับจากร้านอาหาร, ทำใหม่ๆ, อาหารแช่แข็ง, หรืออาหารในบรรจุภัณฑ์) หรือน้ำดื่มได้หรือไม่?
ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจายผ่านน้ำที่ฆ่าเชื้อแล้วได้หรือไม่?
อุจจาระและน้ำเสีย พบไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในอุจจาระหรือไม่?
ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจายผ่านระบบน้ำเสียได้หรือไม่?
ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจายผ่านน้ำท่วมได้หรือไม่?
สระว่ายน้ำ, อ่างอาบน้ำ และสวนสนุกที่มีน้ำ ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจายผ่านสระว่ายน้ำ, อ่างอาบน้ำ และสวนสนุกที่มีน้ำได้หรือไม่?
ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจายผ่านน้ำในสระว่ายน้ำแบบน้ำเกลือได้หรือไม่?
ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจายผ่านน้ำในทะเลสาบ, แม่น้ำ หรือมหาสมุทรได้หรือไม่?
ต้องสวมหน้ากากผ้าในน้ำหรือไม่?
แสงยูวีในแสงอาทิตย์ฆ่าเชื้อตามผิววัตถุที่ใช้ร่วมกันหรือไม่?
ต้องทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อผิวหน้าวัตถุที่ใช้ร่วมกัน (เช่น มือจับในห้องน้ำ) ในสระว่ายน้ำ, อ่างน้ำอุ่น และสวนสนุกที่มีน้ำ บ่อยเพียงใด?
วัคซีน วัคซีนป้องกันโควิด-19 จะทำให้ป่วยเป็นโควิด-19 ได้หรือไม่?
หลังจากฉีดวัคซีนแล้ว จะทำให้ผลตรวจไวรัสก่อโรคโควิด-19 เป็นบวกใช่หรือไม่?
หลังจากเป็นโควิด-19 และหายป่วยแล้ว ยังจำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือไม่?
การฉีดวัคซีนช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยจากโรคโควิด-19 ใช่หรือไม่?
วัคซีนโควิด-19 จะไปเปลี่ยนดีเอ็นเอของคนได้รับวัคซีนหรือไม่?
ภูมิคุ้มกันที่ได้จากการติดเชื้อไวรัสตามธรรมชาติกับที่ได้จากการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบใดอยู่ได้นานกว่ากัน?
มีอะไรเป็นส่วนประกอบในวัคซีนบ้าง?
ใครจะได้รับวัคซีนก่อนหลังตามลำดับอย่างไร?
ระหว่างที่รอรับการฉีดวัคซีน ต้องป้องกันตัวเองอย่างไร?
จำเป็นต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 กี่ครั้ง?
หากฉีดวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว ยังต้องใส่หน้ากากและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดอยู่หรือไม่?
ฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกับวัคซีนอื่นได้หรือไม่?
หากมีอาการป่วยอื่นอยู่ จะสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่?
มีโอกาสที่จะเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงจากวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่?
ยา มียาที่ใช้รักษาโควิด-19 หรือไม่?
ยาตระกูลคลอโรควินรักษาโควิด-19 ได้จริงหรือไม่?
ใช้ยาปฏิชีวนะป้องกันหรือรักษาโรคโควิด-19 ได้หรือไม่?
ยุคหลังวัคซีนโควิด-19 หลังจากเริ่มฉีดวัคซีนในประชากรจำนวนมาก จะเป็นอย่างไรต่อไป?
26 ม.ค. 2564
0
แชร์หน้านี้: